Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
24-02-2015 24-02-2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Γεν. Δ/νσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ Α' ΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε...
24-02-2015 24-02-2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Περιφερειακών Χ.Υ. ΥΠΟΙΚ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
24-02-2015 24-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 730/24-02-2015 ΚΒΣ
24-02-2015 24-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 732/24-02-2015 Κ.Β.Σ. - ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 6 Ν. 2523/1997
24-02-2015 24-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 750/24-02-2015 ΦΜΥ
24-02-2015 24-02-2015 Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/25-2-2014 (Β΄ 478 και 558) απόφασης ... Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/25-2-2014 (Β΄ 478 και 558) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ισχύει, περί μεταβίβασης αρμο...
24-02-2015 24-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 733 / 24-2-2015 ΕTAK - ΦΑΠ
24-02-2015 24-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 743/24-02-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
24-02-2015 24-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 743/24-02-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
24-02-2015 24-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 735/24-02-2015 ΕΝΦΙΑ
24-02-2015 24-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 729/24.02.2015 ΕΝΦΙΑ
24-02-2015 24-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 742/24-02-15 Φ.Μ.Α.
24-02-2015 24-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 741/24-02-2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
24-02-2015 24-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 740/24-02-2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
24-02-2015 24-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 739/24-2-2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
24-02-2015 24-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 738/24-02-2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
24-02-2015 24-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 737/24-02-2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
24-02-2015 24-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 736/24-02-2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
24-02-2015 24-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 757/24-02-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-02-2015 24-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 758/24-02-2015 ΦΠΑ - ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
24-02-2015 24-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 731/24-02-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΦΠΑ ΑΡ. 5, 6 ΚΑΙ 9 ΤΟΥ Ν.2523/97
24-02-2015 24-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 748/24-02-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-02-2015 24-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 747/24-02-2015 ΑΚΙΝΗΤΑ
24-02-2015 24-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 746/24-02-2015 ΑΚΙΝΗΤΑ
24-02-2015 24-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 745/24-02-2015 ΑΚΙΝΗΤΑ
24-02-2015 24-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 744/24-02-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
24-02-2015 24-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 734/24-02-2015 ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
24-02-2015 24-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 749/24-02-2015 Κ.Β.Σ.
24-02-2015 24-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 9/24-02-2015 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
24-02-2015 24-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 756 / 24-2-2015 ΦΠΑ
24-02-2015 24-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 754 / 24-2-2015 ΦΠΑ
24-02-2015 24-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 755 / 24-2-2015 ΦΠΑ
24-02-2015 24-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 752 / 24-2-2015 ΦΠΑ
24-02-2015 24-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 753 / 24-2-2015 ΦΠΑ
24-02-2015 24-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 10 / 24-2-2015 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
24-02-2015 24-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 751 / 24-2-2015 ΦΠΑ
20-02-2015 20-02-2015 ΔΤ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014
20-02-2015 20-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 701 / 20-2-2015 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
20-02-2015 20-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 720 / 20-2-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
20-02-2015 20-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 723 / 20-2-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
20-02-2015 20-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 722 / 20-2-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
20-02-2015 20-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 721 / 20-2-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
20-02-2015 20-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 716 / 20-2-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
20-02-2015 20-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 719 / 20-2-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
20-02-2015 20-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 718 / 20-2-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
20-02-2015 20-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 717 / 20-2-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
20-02-2015 20-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 715 / 20-2-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
20-02-2015 20-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 692 / 20-2-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
20-02-2015 20-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 691 / 20-2-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
20-02-2015 20-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 690 / 20-2-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ