Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
20-02-2017 20-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1584/20-02-2017 ΦΠΑ
20-02-2017 20-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1581/20-02-2017 ΦΠΑ
20-02-2017 20-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1582/20-02-2017 ΦΠΑ
20-02-2017 20-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1579/20-02-2017 ΦΠΑ
20-02-2017 20-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1580/20-02-2017 ΦΠΑ
20-02-2017 20-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1577/20-02-2017 ΦΠΑ
20-02-2017 20-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1578/20-02-2017 ΦΠΑ
20-02-2017 20-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1575/20-02-2017 ΦΠΑ
20-02-2017 20-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1576/20-02-2017 ΦΠΑ
20-02-2017 20-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1570/20-02-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
20-02-2017 20-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1574/20-02-2017 ΦΠΑ
20-02-2017 20-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1573/20-02-2017 ΦΠΑ
20-02-2017 20-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1564/20-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-02-2017 20-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1569/20-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-02-2017 20-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1568/20-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-02-2017 20-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1567/20-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-02-2017 20-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1566/20-02-2017 Φ.Π.Α.
20-02-2017 20-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1565/20-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-02-2017 20-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 549/20-02-2017 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ - ΠΡOΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡ 4 Ν. 2523/1997
20-02-2017 20-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 552/20-02-2017 Φ.Ε. 2015
17-02-2017 05-01-2017 Δημόσιοι Πλειοδοτικοί Διαγωνισμοί Δημόσιοι Πλειοδοτικοί Διαγωνισμοί νόμου 4307/2014
17-02-2017 17-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 538/17-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 4 Ν. 2523/1997
17-02-2017 17-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 541/17-02-2017 Φ.Ε. 2015
17-02-2017 17-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1523/17-02-2017 Φ.Μ.Α.
17-02-2017 17-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1542/17-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΚΒΣ
17-02-2017 17-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1540/17-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-02-2017 17-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1539/17-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-02-2017 17-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1533/17-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-02-2017 17-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1532/17-02-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
17-02-2017 17-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1527/17-02-2017 Φ.Μ.Α.
17-02-2017 17-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1526/17-02-2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
17-02-2017 17-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1525/17-02-2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
17-02-2017 17-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1524/17-02-2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
17-02-2017 17-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1521/17-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
17-02-2017 17-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1522/17-02-2017 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
17-02-2017 17-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1510/17-02-2017 Πρόστιμο άρθρου 7§3 περ. ε του ν. 4337/2015, Φ.Π.Α.
17-02-2017 17-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1520/17-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
17-02-2017 17-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1519/17-02-2017 ΦΣΚ
17-02-2017 17-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1518/17-02-2017 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
17-02-2017 17-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1517/17-02-2017 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
17-02-2017 17-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1506/17-02-2017 ΚΒΣ - ΦΠΑ
17-02-2017 17-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1509/17-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
17-02-2017 17-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1508/17-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-02-2017 17-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1507/17-02-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
17-02-2017 17-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1516/17-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΦΠΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡ. 6 Ν. 2523/97
17-02-2017 17-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1541/17-02-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 Ν. 4174/2013
17-02-2017 17-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1538/17-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
17-02-2017 17-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1537/17-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
17-02-2017 17-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1514/17-02-2017 ΚΒΣ
17-02-2017 17-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1515/17-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ