Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1189/10-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3392/10-10-2016 Κ.Β.Σ.
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3391/10-10-2016 Κ.Β.Σ.
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3390/10-10-2016 Κ.Β.Σ.
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3381/10-10-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3380/10-10-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3379/10-10-2016 Κ.Β.Σ.
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3378/10-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1191/10-10-2016 ΦΠΑ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1190/10-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΚΒΣ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1188/10-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1198/10.10.16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3395/10-10-2016 ΚΒΣ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3394/10-10-2016 ΚΒΣ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3393/10-10-2016 ΚΒΣ – ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΦΠΑ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1172/10.10.16 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ)
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1171/10.10.16 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1182/10-10-2016 ΠΡ. Φ.Π.Α. (ΑΡ. 6 ΠΑΡ.1 Ν.2523/97)
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1181/10-10-2016 ΠΡ. Φ.Π.Α. (ΑΡ. 6 ΠΑΡ.1 Ν.2523/97)
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1180/10-10-2016 ΠΡ. Φ.Π.Α. (ΑΡ. 6 ΠΑΡ.1 Ν.2523/97)
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1179/10-10-2016 Φ.Π.Α.
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3383/10-10-2016 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3405/10-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3387/10-10-2016 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3386/10-10-2016 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3385/10-10-2016 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3384/10-10-2016 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 298/10.10.16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ , ΦΠΑ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1193/11-10-2016 . - Κ.Β.Σ.
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1192/11-10-2016 . - Κ.Β.Σ.
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1173/10-10-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡ. 54 Κ.Φ.Δ.
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 149/10-10-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 148/10-10-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3406/10-10-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1194/10-10-2016 EIΣΟΔΗΜΑ , ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1197/10-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΜΕΡΙΣΜΑ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1196/10-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1195/10-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ , ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1184/10-10-2016 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1187/10-10-2016 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1186/10-10-2016 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1185/10-10-2016 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1178/10-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1177/10-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1176/10-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1175/10-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1174/10-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1183/10-10-2016 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
08-10-2016 08-10-2016 ΔΤ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 07/10/2016: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΩΝ
07-10-2016 07-10-2016 ΔΤ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ X-RAY ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 07/10/2016: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ X-RAY