Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
04-05-2017 04-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2702/4-5-17 ΦΠΑ
04-05-2017 04-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2700/4-5-17 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
04-05-2017 04-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2701/4-5-17 ΦΠΑ
04-05-2017 04-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2697/4-5-17 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
04-05-2017 04-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2699/4-5-17 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
04-05-2017 04-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2698/4-5-17 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
04-05-2017 04-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2695/4-5-17 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
04-05-2017 04-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2696/4-5-17 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
04-05-2017 04-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2694/4-5-17 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
04-05-2017 04-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2707/04-05-2017 ΦΠΑ
04-05-2017 04-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2708/04-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-05-2017 04-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2706/04-05-2017 ΚΒΣ
03-05-2017 03-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2678/03-05-2017 ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ
03-05-2017 03-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 2681/3-5-2017 ΦΠΑ
03-05-2017 03-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2680/03.05.2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-05-2017 03-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2679/03-05-2017 ΕΕΤΗΔΕ - ΕΕΤΑ
03-05-2017 03-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2676/03-05-2017 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
03-05-2017 03-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2677/03-05-2017 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ
03-05-2017 03-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2673/03-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
03-05-2017 03-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2675/03-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
03-05-2017 03-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2674/03-05-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-05-2017 03-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2671/03-05-2017 Πρόστιμο άρθρου 7 παρ.3 περ. ε’ Ν.4337/2015
03-05-2017 03-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2672/03-05-2017 Πρόστιμο άρθρου 7 Ν.4337/2015
03-05-2017 03-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2669/03-05-2017 ΦΜΑ
03-05-2017 03-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2670/3-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-05-2017 03-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1117/03-05-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 ΚΦΔ
03-05-2017 03-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2668/03-05-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
03-05-2017 03-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2667/03-05-2017 ΦΜΑ
03-05-2017 03-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1116/03-05-2017 ΦΠΑ
03-05-2017 03-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1113/03-05-2017 Κ.Φ.Δ.
03-05-2017 03-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1115/03-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-05-2017 03-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1114/03-05-2017 Φ.Μ.Α.
03-05-2017 03-05-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1108/03-05-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ. - Φ.Π.Α.
03-05-2017 03-05-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1112/03-05-2017 Κ.Β.Σ. - Κ.Φ.Α.Σ.- ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Φ.Π.Α. - ΠΡΟΣΤΙΜΑ Φ.Π.Α.
03-05-2017 03-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1102/03-05-2017 Πρόστιμο άρ.54 ΚΦΔ
03-05-2017 03-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1107/03-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-05-2017 03-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1106/03-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-05-2017 03-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1105/03-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-05-2017 03-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 77/03-05-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-05-2017 03-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1100/3-5-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ.
03-05-2017 03-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 80/03-05-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-05-2017 03-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 79/03-05-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-05-2017 03-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 78/03-05-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-05-2017 03-05-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1111/03-05-2017 Φ.Ε.Φ.Π.
03-05-2017 03-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2680/03.05.2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-05-2017 03-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2674/03-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
03-05-2017 03-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1104/03-05-2017 EΙΣΟΔΗΜΑ
03-05-2017 03-05-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1110/03-05-2017 Φ.Π.Α.
03-05-2017 03-05-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1109/03-05-2017 Φ.Ε.Ν.Π. (Ν.2238/1994)
03-05-2017 03-05-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 81/03-05-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ