Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
09-10-2017 09-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5441/09-10-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α – Κ.Β.Σ
09-10-2017 09-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5442/09-10-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΦΠΑ
09-10-2017 09-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5437/09-10-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
09-10-2017 09-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5440/09-10-2017 ΦΜΑ
09-10-2017 09-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5439/09-10-2017 ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
09-10-2017 09-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5438/09-10-2017 Κ.Β.Σ
09-10-2017 09-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5433/09-10-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
09-10-2017 09-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5436/09-10-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ– ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
09-10-2017 09-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5435/09-10-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
09-10-2017 09-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5434/09-10-2017 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
09-10-2017 09-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2052/09-10-2017 Φ.Μ.Α.
09-10-2017 09-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5432/09-10-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
09-10-2017 09-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5431/09-10-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α
09-10-2017 09-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5430/09-10-2017 ΕΕΤΗΔΕ & ΕΕΤΑ
09-10-2017 09-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2050/09-10-2017 Φ.Μ.Α.Π.
09-10-2017 09-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2051/09-10-2017 Φ.Μ.Α. ΑΠΑΛΛΑΓΗ Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
09-10-2017 09-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2049/09-10-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α. – Κ.Β.Σ. - ΑΡΘΡΟ 6 Ν. 2523/1999
09-10-2017 09-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2046/09-10-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΔ ΑΡΘΡΟ 54
09-10-2017 09-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2048/09-10-2017 ΦΠΑ- VIES
09-10-2017 09-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2047/09-10-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΔ ΑΡΘΡΟ 54
09-10-2017 09-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2043/09-10-2017 ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ
09-10-2017 09-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2045/09-10-2017 ΚΒΣ – Φ.Ε. – Φ.Π.Α. – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
09-10-2017 09-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2044/09-10-2017 Κ.Φ.Δ. - ΚΒΣ – Φ.Ε. – Φ.Π.Α. – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
09-10-2017 09-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2042/09-10-2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
06-10-2017 06-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5425/06-10-2017 ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
06-10-2017 06-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5429/06-10-2017 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
06-10-2017 06-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5428/06-10-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – Φ.Μ.Α.Π – Ε.Τ.Α.Κ – Φ.Α.Π
06-10-2017 06-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5427/06-10-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
06-10-2017 06-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5426/06-10-2017 ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
06-10-2017 06-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5420/06-10-2017 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ
06-10-2017 06-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5424/06-10-2017 Φ.Α.Π
06-10-2017 06-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5423/06-10-2017 Ε.Τ.Α.Κ
06-10-2017 06-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5422/06-10-2017 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ
06-10-2017 06-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5421/06-10-2017 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ
06-10-2017 06-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5417/06-10-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 Ν.4174/2013
06-10-2017 06-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5419/06-10-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 ΤΟΥ Ν.4174/2013 (ΚΦΔ)
06-10-2017 06-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5418/06-10-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-10-2017 06-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5414/06-10-2017 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
06-10-2017 06-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5416/06-10-2017 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
06-10-2017 06-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5415/06-10-2017 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
06-10-2017 06-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2040/06-10-2017 Φ.Π.Α., ΠΡ. Φ.Π.Α. (ΆΡ. 6 ΠΑΡ. 3 Ν.4337/2015)
06-10-2017 06-10-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5413/06-10-2017 ΦΜΑ
06-10-2017 06-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2041/06-10-2017 Φ.Π.Α.
06-10-2017 06-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2036/06-10-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν.4174/2013
06-10-2017 06-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2039/06-10-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-10-2017 06-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2038/06-10-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-10-2017 06-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2037/06-10-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν.4174/2013
06-10-2017 06-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2032/06-10-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΠΑ ΛΗΠΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ 2006
06-10-2017 06-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2034/06-10-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-10-2017 06-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2033/06-10-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ