Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
16-06-2016 16-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2181 / 16-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-06-2016 16-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 647 / 16-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-06-2016 16-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 599 / 6-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-06-2016 16-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2191 / 16-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
16-06-2016 16-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2187 / 16-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, Φ.Π.Α. ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ
16-06-2016 16-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2189 / 16-6-2016 Φ.Μ.Α.
16-06-2016 16-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2189 / 16-6-2016 Φ.Μ.Α.
15-06-2016 15-06-2016 Πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Δ/νσης Υποδ/σης Ειδ. Απ. Υπ. της Γ. Δ. Φορολ. Διοίκ. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρ...
15-06-2016 15-06-2016 Πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Δ/νσης Υποδ/νσης Ειδ. Απ. Υπ. της ΓΓΔΕ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υ...
15-06-2016 15-06-2016 Πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Δ/νσης της Κεντρ. Υπ. της Γεν. Διεύθ. Φορολ. Διοικ. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γε...
15-06-2016 15-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2178 / 15-6-2016 ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
15-06-2016 15-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 644 / 15-6-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
15-06-2016 15-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 643 / 15-6-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡ. 54 Κ.Φ.Δ.
15-06-2016 15-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 146 / 15-6-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-06-2016 15-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 145 / 15-6-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-06-2016 15-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2180 / 15-6-2016 ΕΙΔΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 8 Ν. 1882/1990
15-06-2016 15-06-2016 Πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Δ/νσης Υποδ/νσης Ειδ.Αποκ.Υπηρ. και Περιφ.Υ. ΓΔΤ ΕΦΚ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρε...
15-06-2016 15-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2179 / 15-6-2016 Φ.Π.Α.
15-06-2016 15-06-2016 Πλήρωση θέσεων προϊσταμένων επιπ. Δ/νσης, Δ/νσεων ΚΥ Γεν. Δ/νσης Τελωνείων κ ΕΦΚ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης, των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γ...
15-06-2016 15-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2170 / 15-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-06-2016 15-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2169 / 15-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-06-2016 15-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2168 / 15-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-06-2016 15-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2167 / 15-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-06-2016 15-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2166 / 15-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-06-2016 15-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2165 / 15-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-06-2016 15-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 642 / 15-6-2016 ΦΟΡΟΣ ΑΤΥΠΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
15-06-2016 15-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 641 / 15-6-2016 ΦΠΑ, ΚΒΣ, ΚΦΑΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
15-06-2016 15-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 144 / 15-6-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-06-2016 15-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2177 / 15-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
15-06-2016 15-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2176 / 15-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-06-2016 15-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2175 / 15-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
15-06-2016 15-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2174 / 15-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
15-06-2016 15-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2173 / 15-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
15-06-2016 15-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2172 / 15-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
15-06-2016 15-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2171 / 15-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
15-06-2016 15-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2176 / 15-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-06-2016 15-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2177 / 15-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
15-06-2016 15-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 144 / 15-6-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-06-2016 15-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2175 / 15-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
15-06-2016 15-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2174 / 15-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
15-06-2016 15-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2173 / 15-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
15-06-2016 15-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2172 / 15-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
15-06-2016 15-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2171 / 15-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
14-06-2016 14-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2155 / 14-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-06-2016 14-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 639 / 14-6-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
14-06-2016 14-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 142 / 14-6-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-06-2016 14-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2154/14-06-2016 Κ.Β.Σ. – ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Φ.Π.Α.
14-06-2016 14-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2160 / 14-6-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2160/14-06-2016
14-06-2016 14-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 640 / 14-6-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
14-06-2016 14-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 635 / 14-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚ.ΚΕΦ