Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2196/27-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ –ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΟΣ ΦΟΡΟΥ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2193/27-04-2018 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2194/27-04-2018 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2191/27-04-2018 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙ ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2192/27-04-2018 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙ ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2189/27-04-2018 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΑΡΟΧΗ
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2190/27-04-2018 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙ ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2187/27-04-2018 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙ ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2188/27-04-2018 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2186/27-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.7 ΤΟΥ Ν. 4337/2015 – ΕΚΔΟΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2185/27-4-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ - ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ -ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ- ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2182/27-04-2018 Φ.Π.Α & ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 4 Ν. 2523/97 - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2184/2-047-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 58Α ΤΟΥ Ν. 4174/2013 – ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΠ
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2183/27-04-2018 ΦΜΑΠ
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2180/27-4-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ- ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2181/27-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 & 58Α ΤΟΥ Ν. 4174/2013
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2178/27-04-2018 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣΠΑΡΟΧΗΣ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2179/27-04-2018 ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2176/27-04-2018 Φ.Α.Π – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4446/2016
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2177/27-04-2018 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣΠΑΡΟΧΗΣ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 84/27-4-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2175/27-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΥΛΗΣ
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 83/27-04-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 135/27.04.18 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 132/27.04.18 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 134/27.04.18 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 133/27.04.18 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 131/27.04.18 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-04-2018 26-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2171/26-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΜΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ
26-04-2018 26-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2170/26-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.7 ΤΟΥ Ν. 4337/2015 –ΛΗΠΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
26-04-2018 26-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2169/26-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
26-04-2018 26-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2168/26-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
26-04-2018 26-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2166/26-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
26-04-2018 26-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2167/26-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
26-04-2018 26-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2164/26-04-2018 ΚΒΣ – ΛΗΨΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
26-04-2018 26-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2165/26-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ & ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
26-04-2018 26-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 129/26.04.18 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-04-2018 26-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 130/26.04.18 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-04-2018 26-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ 35/26-04-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ
26-04-2018 26-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2174/26-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-04-2018 26-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2172/26-04-2018 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙ ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
26-04-2018 26-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2173/26-04-2018 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙ ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
25-04-2018 25-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2161/25-04-2018 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙ ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
25-04-2018 25-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2160/25-04-2018 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙ ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
24-04-2018 24-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 834/24-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-04-2018 24-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ 34/24-04-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ
24-04-2018 24-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 832/24-4-2018 Κ.Β.Σ. – Κ.Φ.Δ.
24-04-2018 24-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 833/24-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΚΒΣ-ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.3986/2011
24-04-2018 24-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 831/24-4-2018 ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
24-04-2018 24-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 830/24-4-2018 Κ.Β.Σ.