Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
30-04-2014 30-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 956/30-04-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
30-04-2014 30-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 957/30-04-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
30-04-2014 30-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 951/30-04-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
30-04-2014 30-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 955/30-04-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ
30-04-2014 30-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 952/30-04-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ
30-04-2014 30-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 949/30-04-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ
30-04-2014 30-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 950/30-04-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
30-04-2014 30-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 979 / 30-4-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-04-2014 30-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 978 / 30-4-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-04-2014 30-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 977 / 30-4-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-04-2014 30-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 976 / 30-4-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-04-2014 30-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 973 / 30-4-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
30-04-2014 30-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 975 / 30-4-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
30-04-2014 30-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 974 / 30-4-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
30-04-2014 30-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 970/30-04-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
30-04-2014 30-04-2014 Πρόχειρος διαγωνισμός - Ενδυνάμωση της φορολογικής συνείδησης στην κοινωνία... Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού σε ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου για τη...
30-04-2014 30-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 959 / 30-4-2014 Κ.Β.Σ.
30-04-2014 30-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 960 / 30-4-2014 Κ.Β.Σ.
30-04-2014 30-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 961 / 30-4-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν. 2523/1997
30-04-2014 30-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 962 / 30-4-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν. 2523/1997
30-04-2014 30-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 963 / 30-4-2014 Φ.Π.Α.
30-04-2014 30-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 964 / 30-4-2014 Φ.Π.Α.
30-04-2014 30-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 965 / 30-4-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-04-2014 30-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 966 / 30-4-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-04-2014 30-04-2014 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 967/30-04-2014 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
30-04-2014 30-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 26/30-04-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
30-04-2014 30-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 980/30-04-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-04-2014 30-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 27/30-04-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
30-04-2014 30-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 30/04/2014
30-04-2014 30-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 972/30-04-2014 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΕΩΝ
30-04-2014 30-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 954/30-04-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
30-04-2014 30-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 953/30-04-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
30-04-2014 30-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 25/30-04-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
30-04-2014 30-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 969/30-04-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-04-2014 30-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 971/30-04-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
29-04-2014 29-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 925 / 29-4-2014 ΦΠΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
29-04-2014 29-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 940/29-04-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-04-2014 29-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 943/29-04-14 ΦΠΑ
29-04-2014 29-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 941/29-04-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
29-04-2014 29-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 915/29-04-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
29-04-2014 29-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 937 / 29-4-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
29-04-2014 29-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 939 / 29-4-2014 ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ
29-04-2014 29-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 938 / 29-4-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-04-2014 29-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 926 / 29-4-2014 ΚΒΣ
29-04-2014 29-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 932 / 29-4-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
29-04-2014 29-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 931 / 29-4-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
29-04-2014 29-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 930 / 29-4-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
29-04-2014 29-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 929 / 29-4-2014 ΚΒΣ
29-04-2014 29-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 928 / 29-4-2014 ΚΒΣ
29-04-2014 29-04-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 927 / 29-4-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ