Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
03-01-2017 03-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 28/03-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
03-01-2017 03-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 28/03-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
03-01-2017 03-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 27/03-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
03-01-2017 03-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 26/03-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΝΦΙΑ
03-01-2017 03-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 25/03-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΝΦΙΑ
03-01-2017 03-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 05/03-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-01-2017 03-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 06/03-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-01-2017 02-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2/02-01-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
02-01-2017 02-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1/02-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-01-2017 02-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 01/02-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-01-2017 02-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 2/02-01-2017 AITHMA ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
02-01-2017 02-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 02/02-01-2017 ΦΠΑ
02-01-2017 02-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 1/02-01-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
30-12-2016 30-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4621/30-12-2016 ΕΝΦΙΑ
30-12-2016 30-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4646/30-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
30-12-2016 30-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4645/30-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-12-2016 30-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4631/30-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
30-12-2016 30-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4625/30-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-12-2016 30-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4624/30-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-12-2016 30-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4623/30-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-12-2016 30-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4622/30-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-12-2016 30-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1742/30-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-12-2016 30-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1741/30-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-12-2016 30-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4620/30-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-12-2016 30-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4632/30-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.54 Ν.4174/2013
30-12-2016 30-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4640/30-12-2016 ΦΠΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΡΘ. 6 ν.2523/1997
30-12-2016 30-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4634/30-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-12-2016 30-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4633/30-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
30-12-2016 30-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4627/30-12-2016 ΚΒΣ, ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ
30-12-2016 30-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 4630/30-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-12-2016 30-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 4629/30-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-12-2016 30-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4628/30-12-2016 ΚΒΣ, ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ
30-12-2016 30-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.AIT.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 422/30-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
30-12-2016 30-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 552/30-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
30-12-2016 30-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4642/30-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-12-2016 30-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4643/30-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-12-2016 30-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4618/30-12-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
30-12-2016 30-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4641/30-12-2016 ΦΠΑ
30-12-2016 30-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1746/30-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΚΒΣ
30-12-2016 30-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1744/30-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΚΒΣ, ΠΡΌΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν. 2523/97
30-12-2016 30-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1745/30-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΚΒΣ, ΠΡΌΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν. 2523/97
30-12-2016 30-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1743/30-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΚΒΣ, ΠΡΌΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν. 2523/97
30-12-2016 30-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1738/30-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Κ.Β.Σ. – Φ.Π.Α.
30-12-2016 30-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1740/30-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Κ.Β.Σ. – Φ.Π.Α.
30-12-2016 30-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1739/30-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Κ.Β.Σ. – Φ.Π.Α.
30-12-2016 30-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4619/30-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 38 §2Α Ν. 2859/2000 – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 6 Ν.2523/1997
30-12-2016 30-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4637/30-12-2016 EIΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
30-12-2016 30-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4644/30-12-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
30-12-2016 30-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4639/30-12-2016 ΚΒΣ
30-12-2016 30-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4638/30-12-2016 ΚΒΣ