Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
06-06-2016 06-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 600 / 6-6-2016 Φ.Π.Α. / ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
06-06-2016 06-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 593 / 6-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
06-06-2016 06-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 73 / 6-6-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
06-06-2016 06-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 72 / 6-6-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
06-06-2016 06-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 133 / 6-6-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-06-2016 06-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 600 / 6-6-2016 Φ.Π.Α. / ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
06-06-2016 06-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 593 / 6-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
06-06-2016 06-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 73 / 6-6-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
06-06-2016 06-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 72 / 6-6-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
03-06-2016 03-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 120 / 6-16-2020 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-06-2016 03-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 146 / 3-6-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-06-2016 03-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 125 / 3-6-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-06-2016 03-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 124 / 3-6-2016 AΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-06-2016 03-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 121 / 3-6-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-06-2016 03-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 119 / 3-6-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-06-2016 03-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2043 / 3-6-2016 ΚΒΣ
03-06-2016 03-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 127 / 3-6-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-06-2016 03-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 126 / 3-6-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-06-2016 03-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 123 / 3-6-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-06-2016 03-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 128/03-06-2016 Φ.Π.Α.
03-06-2016 03-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 122 / 3-6-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-06-2016 03-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 71 / 3-6-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-06-2016 03-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2050 / 3-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-06-2016 03-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2051 / 3-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-06-2016 03-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2049 / 3-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-06-2016 03-06-2016 ΠΟΛ.1068: 01-06-2016 Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 7, 8 και 11 του άρθρου 112 του ν.4387/2016 και της παραγράφου 4 του άρθρου 44 του ν.4389/2016.
03-06-2016 03-06-2016 ΔΕΑΦΒ 1084012 ΕΞ2016:Διευκρινίσεις για έκπτωση ΕΝΦΙΑ από οικοδομική επιχείρηση Διευκρινίσεις σχετικά με την έκπτωση ΕΝΦΙΑ από οικοδομική επιχείρηση
03-06-2016 03-06-2016 ΠΟΛ. 1066/01-06-2016 Τροποποίηση Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007): Κοινοποίηση διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ της υποπαραγράφου Γ3 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α΄/14-8-2015), του άρθρου 66 του...
03-06-2016 03-06-2016 ΔΕΑΦ Β΄1084102 ΕΞ 2016: Μετατροπή ατομικης επιχείρησης και κοινωνίας σε ΙΚΕ Εφαρμογή των διατάξεων των ν.δ.1297/1972 και ν.2166/1993 επί μετατροπής ατομικής επιχείρησης και κοινωνίας αστικού δικαίου σε ΙΚΕ.
03-06-2016 03-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2044/03-06-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΔ
03-06-2016 03-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2046/3-6-2016 ΕΝΦΙΑ
03-06-2016 03-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2045/03-06-2016 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
03-06-2016 03-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2047/3-6-2016 ΕΝΦΙΑ
03-06-2016 03-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2048/3-6-2016 ΕΝΦΙΑ
02-06-2016 02-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 584 / 2-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-06-2016 02-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 145 / 2-6-2016 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
02-06-2016 02-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 144 / 2-6-2016 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
02-06-2016 02-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 586 / 2-6-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΚΒΣ
02-06-2016 02-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 585 / 2-6-2016 ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΚΒΣ
02-06-2016 02-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 118 / 2-6-2016 Αίτηση αναστολής
02-06-2016 02-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2040/02-06-2016 ΚΒΣ
02-06-2016 02-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2041/02-06-2016 ΦΠΑ
02-06-2016 02-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 117 / 2-6-2016 Αίτηση αναστολής
02-06-2016 02-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 116 / 2-6-2016 Αίτηση αναστολής
02-06-2016 02-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 115 / 2-6-2016 Αίτηση αναστολής
02-06-2016 02-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 114 / 2-6-2016 Αίτηση αναστολής
02-06-2016 02-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 143 / 2-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-06-2016 02-06-2016 ΔΕΑΦ Α 1083185 ΕΞ 2016: Φορολογική αντιμετώπιση των αγροτικών επιδοτήσεων... Φορολογική αντιμετώπιση των αγροτικών επιδοτήσεων/ενισχύσεων, για τα φορολογικά έτη 2014 και 2015
02-06-2016 02-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2042 / 2-6-2016 ΚΒΣ
02-06-2016 02-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2042 / 2-6-2016 ΚΒΣ