Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
19-11-2015 19-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 92/19-11-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-11-2015 19-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4463/19-11-2015 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
19-11-2015 19-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4464/19-11-2015 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
19-11-2015 19-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4469/19-11-2015 ΑΚΙΝΗΤΑ
19-11-2015 19-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4470/19-11-2015 ΑΚΙΝΗΤΑ
18-11-2015 18-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 213 / 18-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΠΑ - ΚΒΣ
18-11-2015 18-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 212 / 18-11-2015 Κ.Β.Σ.
18-11-2015 18-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 71 / 18-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-11-2015 18-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 70 / 18-11-2015 ΦΠΑ
18-11-2015 18-11-2015 Φορολογική μεταχείριση του «πάγιου μερίσματος» που λαμβάνουν τα αθλητικά... Φορολογική μεταχείριση του «πάγιου μερίσματος» που λαμβάνουν τα αθλητικά σωματεία από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2725/1999, μετά την έν...
18-11-2015 18-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 65/18.11.15 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
17-11-2015 17-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 208 / 17-11-2015 K.B.Σ.
17-11-2015 17-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 205 / 17-11-2015 K.B.Σ.
17-11-2015 17-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 207 / 17-11-2015 K.B.Σ.
17-11-2015 17-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 206 / 17-11-2015 K.B.Σ.
17-11-2015 17-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 203 / 17-11-2015 K.B.Σ.
17-11-2015 17-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 204 / 17-11-2015 K.B.Σ.
17-11-2015 17-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 201 / 17-11-2015 K.B.Σ.
17-11-2015 17-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 202 / 17-11-2015 K.B.Σ.
17-11-2015 17-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4459/17.11.2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
17-11-2015 17-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4456/17-11-2015 ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ-ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
17-11-2015 17-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4458/17-11-2015 ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ-ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
17-11-2015 17-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4457/17-11-2015 ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ-ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
17-11-2015 17-11-2015 Οδηγίες εκκαθάρισης δηλώσεων φορολογικού έτους 2014 για τα άτομα με αναπηρία Οδηγίες σχετικά με την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 για τα άτομα με αναπηρία
17-11-2015 17-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4455/17-11-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-11-2015 17-11-2015 ΔΤ: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΣΠΑΝΙΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ – ΟΡΥΚΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 16/11/2015: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΣΠΑΝΙΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ – ΟΡΥΚΤΩΝ
17-11-2015 17-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 211 / 17-11-2015 ΚΒΣ
17-11-2015 17-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 210 / 17-11-2015 ΚΒΣ
17-11-2015 17-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 209 / 17-11-2015 ΚΒΣ
17-11-2015 17-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 62/17-11-2015 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
17-11-2015 17-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 64/17-11-2015 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
17-11-2015 17-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 63/17-11-2015 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
17-11-2015 17-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4460/17-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-11-2015 17-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4461/17-11-2015 ΑΚΙΝΗΤΑ
16-11-2015 16-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 200 / 16-11-2015 ΚΒΣ
16-11-2015 16-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 198 / 16-11-2015 ΚΒΣ
16-11-2015 16-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 199 / 16-11-2015 ΚΒΣ
16-11-2015 16-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4434 / 16-11-2015 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ Ν. 3986/2011
16-11-2015 16-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4435 / 16-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-11-2015 16-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4432 / 16-11-2015 EΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
16-11-2015 16-11-2015 ΠΟΛ. 1243/30-10-2015 Παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. ΠΟΛ.1124/2015 Απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων για τα νομικά...
16-11-2015 16-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4451 / 16-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
16-11-2015 16-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4429/16-11-2015 Κ.Β.Σ.
16-11-2015 16-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4430/16-11-2015 Κ.Β.Σ.
16-11-2015 16-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4428/16-11-2015 Κ.Β.Σ.
16-11-2015 16-11-2015 ΔΤ: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ 13.260.000 ΛΑΘΡΑΙΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 16/11/2015: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ 13.260.000 ΛΑΘΡΑΙΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
16-11-2015 16-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4446 / 16-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-11-2015 16-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4449/16-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-11-2015 16-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4450/16-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-11-2015 16-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4422/16-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ