Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
12-05-2014 12-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1143/12-05-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
12-05-2014 12-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1145/12-05-2014 ΦΑΠ
12-05-2014 12-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1133/12-05-2014 ΦΠΑ
12-05-2014 12-05-2014 Στρατηγικό Σχέδιο ΓΓΔΕ (2013 - 2017) Στρατηγικό Σχέδιο ΓΓΔΕ (2013 - 2017)
12-05-2014 12-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1151 / 12-5-2014 ΕΛΕΓΧΟΣ- Κ.Φ.Α.Σ
12-05-2014 12-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1142 / 12-5-2014 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
12-05-2014 12-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1150 / 12-5-2014 ΕΛΕΓΧΟΣ-ΚΒΣ
12-05-2014 12-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1149 / 12-5-2014 ΕΛΕΓΧΟΣ- ΚΒΣ
12-05-2014 12-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1132 / 12-5-2014 Φ.Π.Α.
12-05-2014 12-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1131 / 12-5-2014 Φ.Π.Α.
12-05-2014 12-05-2014 ΠΟΛ. 1132/08-05-2014 Βεβαίωση και καταβολή κατόπιν αιτήσεων διοικητικής επίλυσης της διαφοράς ενώπιον της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.) του άρθρου 70Α του ν.2238/1994
12-05-2014 12-05-2014 Εκθεση απολογισμού για το έτος 2013 Εκθεση απολογισμού για το έτος 2013 - Προγραμματισμός δράσεων και έργων για το 2014
12-05-2014 12-05-2014 KPIs - Στοχοθεσία Έτους 2014 Στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να δείτε αναλυτικά τη στοχοθεσία για το 2014 στις ακόλουθες κατηγορίες:<br> <ul> <li>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ</li> <li>ΕΛΕΓΧΟΙ & ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡHΣΕ...
12-05-2014 12-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1138/12-05-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-05-2014 12-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1139/12-05-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-05-2014 12-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1135/12-05-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-05-2014 12-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1137/12-05-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-05-2014 12-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1136/12-05-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-05-2014 12-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1130/12-05-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-05-2014 12-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1153/12-05-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
12-05-2014 12-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1152/12-05-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
12-05-2014 12-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1144/12-05-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-05-2014 12-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1141/12-05-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-05-2014 12-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1134/12-05-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
12-05-2014 12-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1140/12-05-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
09-05-2014 09-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1116/09.05.2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-05-2014 09-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1117/09.05.2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-05-2014 09-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1127/09-05-2014 ΦΑΠ
09-05-2014 09-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1273 / 9-5-2014 ΕΦΑ
09-05-2014 09-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1126 / 9-5-2014 Κ.Β.Σ.-Κ.Φ.Α.Σ.
09-05-2014 09-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1118/09-05-201 ΚΒΣ,ΦΠΑ
09-05-2014 09-05-2014 ΠΟΛ. 1130/08-05-2014 Κοινοποίηση των διατάξεων της υποπαραγράφου ΙΓ.3 του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 σχετικά με την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου από τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας
09-05-2014 09-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1119/09-05-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-05-2014 09-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1125/9-5-14 Φ.Μ.Α.
09-05-2014 09-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1113/09-05-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-05-2014 09-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1115/09-05-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-05-2014 09-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1114/09-05-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-05-2014 09-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1121/09-05-2014 ΦΠΑ
09-05-2014 09-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1124/09-05-2014 ΦΠΑ
09-05-2014 09-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1123/09-05-2014 ΦΠΑ
09-05-2014 09-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1120/09-05-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-05-2014 09-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1129/09-05-2014 Κ.Β.Σ.
09-05-2014 09-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1128/09-05-2014 ΚΦΑΣ
09-05-2014 09-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1122/09-05-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-05-2014 08-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1100/08-05-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
08-05-2014 08-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1099/08-05-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
08-05-2014 08-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1098/08-05-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
08-05-2014 08-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1102/08-05-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
08-05-2014 08-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1101/08-05-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
08-05-2014 08-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1096/08-05-2014 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ