Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 346 / 11-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 346 / 11-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 345 / 11-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 344 / 11-4-2016 Φ.Π.Α.
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 343 / 11-4-2016 Ε.Λ.Π.
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1346 / 11-4-2016 Φ.Π.Α.
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1335 / 11-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1336 / 11-4-2016 Φ.Π.Α.
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1334 / 11-4-2016 Φ.Π.Α.
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1333 / 11-4-2016 Κ.Β.Σ.
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 347 / 11-4-2016 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1342 / 11-4-2016 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1343 / 11-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1345 / 11-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΚΒΣ-ΚΝΤΧ-ΦΣΚ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1338 / 11-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΕΑ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1337 / 11-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΕΑ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 348 / 11-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1376 / 11-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΝΦΙΑ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1355 / 11-4-2016 ΦΠΑ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1359 / 11-4-2016 ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΕΡΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4321/2015
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1377 / 11-4-2016 ΕΝΦΙΑ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΤ: Ομιλία Γ.Γ.Δ.Ε. Γιώργου Πιτσιλή στο 2ο Banking Forum ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 08/04/2016: Ομιλία Γ.Γ.Δ.Ε. Γιώργου Πιτσιλή στο 2ο Banking Forum
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1371/11-04-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1351/11.04.2016 ΚΒΣ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1341 / 11-4-2016 ΦΠΑ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1368 / 11-4-2016 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ Η ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1367 / 11-4-2016 ΦΠΑ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1346 / 11-4-2016 Φ.Π.Α.
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1362 / 11-4-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1341 / 11-4-2016 ΦΠΑ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1368 / 11-4-2016 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ Η ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1367 / 11-4-2016 ΦΠΑ
08-04-2016 10-06-2015 Οδηγίες Φ.Ε.Φ.Π. (Ε1) 1. <a href="http://www.gsis.gr/gsis/export/sites/default/gsis_site/Services/documents_polites/FOROLOG_ODIGOS_2016_v1.pdf">Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Φ.Ε.Φ.Π. φορολογι...
08-04-2016 08-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1325 / 8-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-04-2016 08-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1325 / 8-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-04-2016 08-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 338 / 8-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-04-2016 08-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1329/08-04-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-04-2016 08-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 37 / 8-4-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ- Κ.Φ.Α.Σ
08-04-2016 08-04-2016 ΔΤΔ Α 1055263ΕΞ 2016:Κοινοποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1014322 ΕΞ2015/29/1/2016... ΔΤΔ Α 1055263ΕΞ 2016: Κοινοποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1014322 ΕΞ2015/29/1/2016 (ΦΕΚ 295/Β/12-2-2016) ΑΥΟ «Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 (Β'865, 1079 και 184...
08-04-2016 08-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1332 / 8-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΝΦΙΑ 2014-2015
08-04-2016 08-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1331 / 8-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΦΠΑ
08-04-2016 08-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1330 / 8-4-2016 ΕΝΦΙΑ
08-04-2016 08-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 340 / 8-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
08-04-2016 08-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ 1324 / 8-4-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
08-04-2016 08-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1327 / 8-4-2016 ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
08-04-2016 08-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1326 / 8-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΠΑ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
08-04-2016 08-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1324/08-04-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
08-04-2016 08-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1328/08-04-2016 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
08-04-2016 08-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1323/08-04-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
07-04-2016 07-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 336 / 7-4-2016 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ