Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
16-05-2016 16-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 82 / 16-5-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-05-2016 16-05-2016 ΔΕΔ ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ / 20-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-05-2016 16-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 83 / 16-5-2016 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΝ.Φ.Ι.Α.
16-05-2016 16-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1793 / 16-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-05-2016 16-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1792 / 16-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-05-2016 16-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1795 / 16-5-2016 ΦΠΑ
16-05-2016 16-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1794 / 16-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-05-2016 16-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1791 / 16-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-05-2016 16-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1790 / 16-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-05-2016 16-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1785 / 16-5-2016 ΚΒΣ
16-05-2016 16-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 486 / 16-5-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ (ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν.2523/97)
16-05-2016 16-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 485 / 16-5-2016 ΦΠΑ
16-05-2016 16-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 484 / 16-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-05-2016 16-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 483 / 16-5-2016 ΚΒΣ
16-05-2016 16-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 482 / 16-5-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ (ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν.2523/1997)
16-05-2016 16-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 481 / 16-5-2016 ΦΠΑ
16-05-2016 16-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 480 / 16-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-05-2016 16-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 479 / 16-5-2016 Κ.Β.Σ.
16-05-2016 16-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 478 / 16-5-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ (ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν.2523/97)
16-05-2016 16-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 477 / 16-5-2016 ΦΠΑ
16-05-2016 16-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 476 / 16-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-05-2016 16-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 475 / 16-5-2016 ΚΒΣ
16-05-2016 16-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1789 / 16-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-05-2016 16-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1788 / 16-5-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν.2523/97
16-05-2016 16-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1787 / 16-5-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν.2523/97
16-05-2016 16-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1786 / 16-5-2016 ΚΒΣ
16-05-2016 16-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1784 / 16-5-2016 ΚΒΣ
16-05-2016 16-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 85 / 16-5-2016 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Φ.Π.Α
16-05-2016 16-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 85 / 16-5-2016 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Φ.Π.Α
16-05-2016 16-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 474 / 13-5-2016 ΚΒΣ,ΕΙΣΟΔΗΜΑ,ΦΠΑ,ΑΡΘΡΟ 6 Ν.2523/97
16-05-2016 16-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 84 / 16-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ –Κ.Β.Σ.-Φ.Π.Α.
16-05-2016 16-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 82/16-05-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-05-2016 16-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 82/16-05-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-05-2016 16-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1782 / 16-5-2016 ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ
16-05-2016 16-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1783 / 16-5-2016 ΚΒΣ - ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ
16-05-2016 16-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1782 / 16-5-2016 ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ
16-05-2016 16-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1783 / 16-5-2016 ΚΒΣ - ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ
13-05-2016 13-05-2016 ΔΤ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΗΣ ΥΕΔΔΕ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 13/05/2016: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΗΣ ΥΕΔΔΕ
13-05-2016 13-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 116 / 13-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΚΒΣ
13-05-2016 13-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 471 / 13-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
13-05-2016 13-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 473 / 13-5-2016 Κ.Β.Σ.
13-05-2016 13-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 469 / 13-5-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (Φ.Μ.Α.)
13-05-2016 13-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1780 / 13-5-2016 Κ.Β.Σ. , ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ
13-05-2016 13-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1781 / 13-5-2016 Κ.Β.Σ. , ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
13-05-2016 13-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1774 / 13-5-2016 ΕΛΠ 2015
13-05-2016 13-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1773 / 13-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2014
13-05-2016 13-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 115 / 13-5-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
13-05-2016 13-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 468 / 13-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΝΦΙΑ
13-05-2016 13-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 114 / 13-5-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Ν. 4174/13 (Κ.Φ.Δ.)
13-05-2016 13-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 113 / 13-5-2016 Φ.Π.Α.