Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
06-11-2014 06-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3575 / 6-11-2014 ΦΠΑ
06-11-2014 06-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3570/06-11-2014 Κ.Β.Σ.
06-11-2014 06-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3572/06-11-2014 Κ.Β.Σ.
06-11-2014 06-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3571/06-11-2014 Κ.Β.Σ.
06-11-2014 06-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3568/06-11-2014 Κ.Β.Σ.
06-11-2014 06-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3569/06-11-2014 Κ.Β.Σ.
06-11-2014 06-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3564/6-11-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-11-2014 06-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3566/6-11-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-11-2014 06-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3565/6-11-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-11-2014 06-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3574 / 6-11-2014 ΦΠΑ
06-11-2014 06-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3573 / 6-11-2014 EIΣΟΔΗΜΑ
06-11-2014 06-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3567 / 6-11-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-11-2014 06-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3563 / 6-11-2014 K.B.Σ.
06-11-2014 06-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3562 / 6-11-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
06-11-2014 06-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3561 / 6-11-2014 Φ.Π.Α.
06-11-2014 06-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3577/06-11-14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
06-11-2014 06-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3580/06-11-14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
06-11-2014 06-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3579/06-11-14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
06-11-2014 06-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3578/06-11-14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
05-11-2014 05-11-2014 ΠΟΛ. 1224/13-10-2014 Τροποποίηση της ΠΟΛ 1052/17-02-2014 (ΦΕΚ 389 B΄) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
05-11-2014 05-11-2014 ΠΟΛ. 1221/13-10-2014 Τροποποίηση των αποφάσεων ΠΟΛ 1103/2013 και ΠΟΛ 1080/2014 – Αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση μειώσεων στο έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων (ΕΕΤΑ).
05-11-2014 05-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3556/05-11-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-11-2014 05-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3560/05-11-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-11-2014 05-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3554/05-11-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-11-2014 05-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3559 / 5-11-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-11-2014 05-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3558 / 5-11-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-11-2014 05-11-2014 ΔΤ: ΔΙΕΥΚΡΙΝIΣΗ ΓΙΑ ΕΝΤΥΠΑ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 4/11/2014: ΔΙΕΥΚΡΙΝIΣΗ ΓΙΑ ΕΝΤΥΠΑ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2015
05-11-2014 05-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3555/05-11-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-11-2014 05-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3557/05-11-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
04-11-2014 04-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3540/04-11-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
04-11-2014 04-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3542/04-11-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
04-11-2014 04-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3541/04-11-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
04-11-2014 04-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3553 / 4-11-2014 ΕΛΕΓΧΟΣ-Κ.Φ.Α,Σ
04-11-2014 04-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3552 / 4-11-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-11-2014 04-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3551 / 4-11-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-11-2014 04-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3550 / 4-11-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-11-2014 04-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3549 / 4-11-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-11-2014 04-11-2014 ΔΤ: Απλοποιείται η διαδικασία εξαγωγής για προϊόντα που υπόκεινται σε ΕΦΚ και... ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Απλοποιείται η διαδικασία εξαγωγής για προϊόντα που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και αυτοκίνητα.
04-11-2014 04-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3548 / 4-11-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-11-2014 04-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3547 / 4-11-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-11-2014 04-11-2014 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3543/04-11-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-11-2014 04-11-2014 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3546/04-11-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
04-11-2014 04-11-2014 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3545/04-11-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-11-2014 04-11-2014 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3544/04-11-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-11-2014 03-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3539/03-11-14 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ
03-11-2014 03-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3536/03.11.2014 Κ.Β.Σ
03-11-2014 03-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3537/03.11.2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2014 (ΚΑΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡ.)
03-11-2014 03-11-2014 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αρ. Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014/31-07-2014 ... Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014/31-07-2014 (Β΄ 2153 και 2291) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οι...
03-11-2014 03-11-2014 ΔΤ: Διαθέσιμα στους πολίτες τα Εντυπα Τελών Κυκλοφορίας 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Διαθέσιμα στους πολίτες τα Εντυπα Τελών Κυκλοφορίας 2015
03-11-2014 03-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3538/03-11-2014 ΚΒΣ