Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
13-10-2016 13-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1207/13-10-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν.2523/1997
13-10-2016 13-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1206/13-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-10-2016 13-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 306/13.10.16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-10-2016 12-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 356/12-10-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-10-2016 12-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 353/12-10-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-10-2016 12-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 357/12-10-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-10-2016 12-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-10-2016 12-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 354/12-10-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-10-2016 12-10-2016 ΔΤ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥΣ ΣΕ Φ.Π.Α. ΜΕ ΕΔΡΑ ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 11/10/2016: ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥΣ ΣΕ Φ.Π.Α. ΜΕ ΕΔΡΑ ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.
12-10-2016 12-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 304/12.10.16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-10-2016 12-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 304/12.10.16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-10-2016 11-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3412/11.10.2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ
11-10-2016 11-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3409/11-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-10-2016 11-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3410/11-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-10-2016 11-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ. 151/11.10.2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
11-10-2016 11-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3411/11-10-2016 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
11-10-2016 11-10-2016 ΔΤ: NEOI ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 11/10/2016: NEOI ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
11-10-2016 11-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3413/11-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
11-10-2016 11-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3415/11-10-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ Η΄ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
11-10-2016 11-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3414/11-10-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
11-10-2016 11-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3407/11-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-10-2016 11-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 301/11-10-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
11-10-2016 11-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 303/11-10-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΠΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡ. 7 ΠΑΡ. 3 & 5 Ν. 4337/2015
11-10-2016 11-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 302/11-10-2016 Φ.Π.Α.
11-10-2016 11-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 299/11.10.16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-10-2016 11-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 300/11-10-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡ. 4 Ν. 2523/1997
11-10-2016 11-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3416/11-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-10-2016 11-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3408/11-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1183/10-10-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1187/10-10-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1186/10-10-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1185/10-10-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1184/10-10-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3403/10.10.2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3389/10-10-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ. – Ε.Λ.Π.
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3402/10.10.2016 Πρόστιμο άρθρου 54 του ν. 4174/2013
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3388/10-10-2016 Πρόστιμο άρθρου 54 του ν. 4174/2013
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3400/10-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3401/10-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1169/10-10-2016 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3399/10-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3398/10-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3397/10-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3382/10-10-16 ΚΒΣ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1170/10-10-2016 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 351/10-10-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ. 150/10.10.2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 352/10-10-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3396/10-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3404/10-10-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ