Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
12-04-2016 12-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1379 / 12-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 2010
12-04-2016 12-04-2016 Πρόσκληση πλήρωσης της θέσης Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δασμολογικών Θεμάτων... Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων προς πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δασμολογικών Θεμάτων και Τελωνειακών Οικονομικών Καθεστώτω...
12-04-2016 12-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1383 / 12-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 2010
12-04-2016 12-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1380 / 12-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 2011
12-04-2016 12-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1384 / 12-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 2011
12-04-2016 12-04-2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Προϊσταμένων.... Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων προς πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης Ειδικών Αποκεντρωμένων Υ...
12-04-2016 12-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 46 / 12-4-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
12-04-2016 12-04-2016 ΔΕΔ ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1387 / 12-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-04-2016 12-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 76 / 12-4-2016 ΔΩΡΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
12-04-2016 12-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 75 / 12-4-2016 ΔΩΡΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
12-04-2016 12-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 74 / 12-4-2016 ΔΩΡΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
12-04-2016 12-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1378 / 12-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-04-2016 12-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1388 / 12-4-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
12-04-2016 12-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 47 / 12-4-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
12-04-2016 12-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1382/12-04-2016 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
12-04-2016 12-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1386/12-04-2016 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
12-04-2016 12-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1389 / 12-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
12-04-2016 12-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1391 / 12-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
12-04-2016 12-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1389 / 12-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
12-04-2016 12-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1391 / 12-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1375 / 11-4-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1374 / 11-4-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1373 / 11-4-2016 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1372 / 11-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1370 / 11-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1362 / 11-4-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1353 / 11-4-2016 Ε.Λ.Π. – Κ.Φ.Δ.
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1352 / 11-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1357 / 11-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΝΦΙΑ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1366 / 11-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1350 / 11-4-2016 Φ.Μ.Α
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1356 / 11-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΝΦΙΑ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1344 / 11-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1341/11-04-2016 ΦΠΑ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1354 / 11-4-2016 ΚΦΑΣ-ΦΠΑ-ΕΝΔΟΙΚΟΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1360 / 11-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΝΦΙΑ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1369/11-04-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΤΑΚ – ΦΑΠ – ΦΜΑΠ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1361 / 11-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 342 / 11-4-2016 Κ.Φ.Α.Σ.
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 341 / 11-4-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1349 / 11-4-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1365 / 11-4-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΠΑΡ.3 ΠΕΡ.Γ3 ΚΑΙ Ε33 του Ν.1809/88 ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΚΑΙ 9 ΤΟΥ Ν.2523/97
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1364 / 11-4-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1339 / 11-4-2016 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1363 / 11-4-2016 ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ Ν.4111/2013
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1348 / 11-4-2016 ΦΠΑ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1358 / 11-4-2016 ΚΒΣ-ΕΙΚΟΝΙΚΑ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1347 / 11-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1349 / 11-4-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1340 / 11-4-2016 Κ.Φ.Α.Σ.