Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
02-03-2016 02-03-2016 ΔΕΑΦ Α 1033546ΕΞ2016:Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών του λοιπού προσωπικού... Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών του λοιπού προσωπικού καθώς και των ιατρών που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και στα απογευματινά ιατρεία των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.
02-03-2016 02-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 683 / 2-3-2016 ΕΝΦΙΑ 2015
02-03-2016 02-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 688 / 2-3-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Ν.4174/2013 2014
02-03-2016 02-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 687 / 2-3-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Ν.4174/2013 2014
02-03-2016 02-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 684 / 2-3-2016 ΕΝΦΙΑ
02-03-2016 02-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 685 / 2-3-2016 Κ.Β.Σ., ΕΙΣΟΔΗΜΑ & Φ.Π.Α.
02-03-2016 02-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 686 / 2-3-2016 Κ.Β.Σ.
02-03-2016 02-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 685 / 2-3-2016 Κ.Β.Σ., ΕΙΣΟΔΗΜΑ & Φ.Π.Α.
02-03-2016 02-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 686 / 2-3-2016 Κ.Β.Σ.
01-03-2016 01-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 682 / 1-3-2016 ΕΝΦΙΑ
01-03-2016 01-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 672 / 1-3-2016 ΕΝΦΙΑ
01-03-2016 01-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 673 / 1-3-2016 EIΙΣΟΔΗΜΑ
01-03-2016 01-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 674 / 1-3-2016 EIΙΣΟΔΗΜΑ
01-03-2016 01-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 671 / 1-3-2016 ΚΒΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ
01-03-2016 01-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 670 / 1-3-2016 ΚΒΣ
01-03-2016 01-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 669 / 1-3-2016 ΕΝΦΙΑ ΕΕΤΗΔΕ
01-03-2016 01-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 679 / 1-3-2016 Φ.Π.Α.
01-03-2016 01-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 680 / 1-3-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
01-03-2016 01-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 675 / 1-3-2016 ΕΝΦΙΑ
01-03-2016 01-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 678 / 1-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-03-2016 01-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 677 / 1-3-2016 Κ.Β.Σ.
01-03-2016 01-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 676 / 1-3-2016 Κ.Β.Σ.
01-03-2016 01-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 153 / 1-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ΤΕΚΜΑΙΡΟΜΕΝΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
01-03-2016 01-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 152 / 1-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
01-03-2016 01-03-2016 Δ. ΟΡΓ.Α. 1026537 ΕΞ2016: Ανακαθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ... Ανακαθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Αιγίου, Καλαμάτας, Πύργου και Τρίπολης, καθώς και της Δ.Ο.Υ. Α΄ Πατρών ως προς τις αρμοδιότητες που αφορούν στον έλεγχο και ...
01-03-2016 01-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 681 / 1-3-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α
01-03-2016 01-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 674 / 1-3-2016 EΙΣΟΔΗΜΑ
01-03-2016 01-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 673 / 1-3-2016 EΙΣΟΔΗΜΑ
01-03-2016 01-03-2016 ΔΤ: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Γ.Γ.Δ.Ε. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 29/02/2016: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Γ.Γ.Δ.Ε.
29-02-2016 29-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 615 / 29-2-2016 ΕΝΦΙΑ
29-02-2016 29-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 614 / 29-2-2016 ΕΝΦΙΑ
29-02-2016 29-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 613/29-02-2016 ΕΝΦΙΑ
29-02-2016 29-02-2016 ΔΕΔΑΘΗΝΑΣΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ634\29_02_2016 ΕΝΦΙΑ
29-02-2016 29-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 615/29-02-2016 ΕΝΦΙΑ
29-02-2016 29-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 614/29-02-2016 ΕΝΦΙΑ
29-02-2016 29-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 608/29-02-2016 ΕΕΤΗΔΕ
29-02-2016 29-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 628/29-02-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-02-2016 29-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 610/29-02-2016 ΕΕΤΗΔΕ
29-02-2016 29-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 609/29-02-2016 ΕΕΤΗΔΕ
29-02-2016 29-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 635 / 29-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ & Φ.Π.Α.
29-02-2016 29-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 621 / 29-2-2016 ΕΝΦΙΑ
29-02-2016 29-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 620 / 29-2-2016 Κ.Β.Σ. – ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α. – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡ. 4 Ν.2523/1994
29-02-2016 29-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 618 / 29-2-2016 KBΣ
29-02-2016 29-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 619 / 29-2-2016 Κ.Β.Σ. - ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Φ.Π.Α. - ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
29-02-2016 29-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 622 / 29-2-2016 ΦΠΑ
29-02-2016 29-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 647 / 29-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-02-2016 29-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 650 / 29-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-02-2016 29-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 649 / 29-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-02-2016 29-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 23 / 29-2-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-02-2016 29-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 667 / 29-2-2016 ΕΙΣΦΟΡΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ