Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3538/21-10-2016 άρθ.10 ν.1809/1988
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3547/21-10-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3546/21-10-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3544/21-10-2016 ΕΝΦΙΑ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3543/21-10-2016 ΕΝΦΙΑ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3542/21-10-2016 ΕΝΦΙΑ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3541/21-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3540/21-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3539/21-10-2016 ΕΝΦΙΑ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 400/21-10-2016 Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Ν.4223/2013 (ΕΝΦΙΑ),
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3534/21-10-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3533/21-10-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3532/21-10-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3531/21-10-2016 ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1288/21-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1287/21-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1286/21-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 401/21-10-2016 Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος,
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3530/21-10-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Ν. 4174/2013
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1280/21-10-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
21-10-2016 21-10-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1284/21-10-2016 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ν.2238/1994)
21-10-2016 21-10-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1283/21-10-2016 Φ.Π.Α. (ΦΟΡΟΣ) (Ν.2859/2000)
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3545/21-10-16 ΚΒΣ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΥ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 316/21-10-2016 Φ.Π.Α. – Κ.Β.Σ.
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3535/21-10-2016 ΦΜΑ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3531/21-10-2016 ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1285/3-10-2016 ΕΚΚΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 318/21-10-2016 ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 317/21-10-2016 ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 313/21.10.16 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 315/21-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 314/21.10.16 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 166/21-10-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 163/21-10-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 165/21-10-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 164/21-10-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 162/21-10-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 162/21-10-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 166/21-10-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 165/21-10-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 164/21-10-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 163/21-10-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3529/21-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ * ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ * ΦΠΑ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1281/21-10-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3537/21-10-2016 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3536/21-10-2016 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ-Φ.Π.Α.-Κ.Β.Σ.
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1282/21-10-2016 ΦΜΑΠ
20-10-2016 20-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1276/20-10-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
20-10-2016 20-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3527/20.10.2016 ΦΜΑ
20-10-2016 20-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 392/20-10-2016 ΑΝΑΣΤΟΛΗ