Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
04-01-2017 04-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 60/04-01-2017 ΦΠΑ
04-01-2017 04-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 59/04-01-2017 ΦΠΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ ΑΡ 6 Ν 2523/97- ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ ΑΡ 4 Ν 2523/97
04-01-2017 04-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 55/04-01-2017 ΚΒΣ
04-01-2017 04-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 57/04-01-2017 ΦΠΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ ΑΡ 6 Ν 2523/97- ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ ΑΡ 4 Ν 2523/97- ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ ΑΡ 6 Ν 2523/97
04-01-2017 04-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 56/04-01-2017 ΚΒΣ
04-01-2017 04-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 5/04-01-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
04-01-2017 04-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 54/04-01-2017 ΚΒΣ
04-01-2017 04-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 16/04-01-2017 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
04-01-2017 04-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 15/4-1-2017 Κ.Β.Σ. – Φ.Π.Α. – ΑΡΘΡΟ 6 ν.2523/97
04-01-2017 04-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 13/04-01-2017 K.B.Σ. – ΦΠΑ- ΕΙΣΟΔΗΜΑ -ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 6 Ν. 2523/97
04-01-2017 04-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 6/04-01-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-01-2017 03-01-2017 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ, Γ.Ι. ΠΙΤΣΙΛΗ, ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ, Γ.Ι. ΠΙΤΣΙΛΗ, ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
03-01-2017 03-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 7/03-01-2017 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
03-01-2017 03-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 8/03-01-2017 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
03-01-2017 03-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 7/03-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΠΑ - ΚΒΣ
03-01-2017 03-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3/3-1-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-01-2017 03-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6/03-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-01-2017 03-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5/03-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-01-2017 03-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4/03-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-01-2017 03-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 19/03-01-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
03-01-2017 03-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 35/3-1-2017 ΕΝΦΙΑ
03-01-2017 03-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 34/3-1-2017 ΕΝΦΙΑ
03-01-2017 03-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 33/3-1-2017 Πρόστιμο άρθρου 54 Ν.4174/2013
03-01-2017 03-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 22/03-01-2017 ΕΝΦΙΑ
03-01-2017 03-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 21/03-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-01-2017 03-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 20/03-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-01-2017 03-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 14/03-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
03-01-2017 03-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 18/03-01-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
03-01-2017 03-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 17/03-01-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
03-01-2017 03-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 16/03-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
03-01-2017 03-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 15/03-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
03-01-2017 03-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 10/03-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
03-01-2017 03-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 13/03-01-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
03-01-2017 03-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 12/03-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
03-01-2017 03-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 11/03-01-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
03-01-2017 03-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2/03-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-01-2017 03-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 9/03-01-2017 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ - ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-01-2017 03-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1/03-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-01-2017 03-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 3/03-01-2017 AITHMA ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-01-2017 03-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3/03-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-01-2017 03-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.AIT.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 4/3-1-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-01-2017 03-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.AIT.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 3/3-1-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-01-2017 03-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 23/03-01-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
03-01-2017 03-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4/03-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-01-2017 03-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 30/03-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
03-01-2017 03-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 9/03-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
03-01-2017 03-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 8/03-01-2017 Κ.Β.Σ. – ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Φ.Π.Α.
03-01-2017 03-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 32/03-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
03-01-2017 03-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 31/03-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
03-01-2017 03-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 24/03-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ εισφορά αλληλεγγύης