Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
24-05-2016 24-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1895 / 24-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-05-2016 24-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1894 / 24-5-2016 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
24-05-2016 24-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1912/24.05.2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2008
24-05-2016 24-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1911/24.05.2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2007
24-05-2016 24-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1908/24.05.2016 ΦΟΡΟΣ.ΕΓΟΛΑΒΩΝ 2008
24-05-2016 24-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1910/24.05.2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2006
24-05-2016 24-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1907/24.05.2016 ΦΟΡΟΣ.ΕΓΟΛΑΒΩΝ 2009
24-05-2016 24-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1906/24.05.2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ
24-05-2016 24-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1909/24.05.2016 ΦΟΡΟΣ.ΕΓΟΛΑΒΩΝ 2009
24-05-2016 24-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1925/24-05-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΔ
24-05-2016 24-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1926/24-05-2016 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
24-05-2016 24-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1916/24.05.2016 Φ.Π.Α 2008
24-05-2016 24-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1917/24.05.2016 Φ.Π.Α 2009
24-05-2016 24-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1914/24.05.2016 Φ.Π.Α 2006
24-05-2016 24-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1915/24.05.2016 Φ.Π.Α 2007
24-05-2016 24-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1913/24.05.2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2009
24-05-2016 24-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1893 / 24-5-2016 KBΣ, ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
24-05-2016 24-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1918/24-05-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-05-2016 24-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1927/24-05-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-05-2016 24-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1927/24-05-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-05-2016 24-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1903 / 24-5-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
24-05-2016 24-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1933 / 24-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ, ΕΙΔΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2010
24-05-2016 24-05-2016 ΠΟΛ.1060/17-05-2016 1. ΠΟΛ.1060/17-05-2016: Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΕΠΕΑ/Γ/172335/16.02.2016 (Ορθή Επανάληψη 22/04/2016) εγκυκλίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας αναφορικά με την καταχώ...
24-05-2016 24-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1902/24-05-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-05-2016 24-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1920/24-5-16 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
24-05-2016 24-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1896 / 24-5-2016 Ε.Λ.Π.
24-05-2016 24-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1896 / 24-5-2016 Ε.Λ.Π.
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1892 / 23-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1889 / 23-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1888 / 23-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1887 / 23-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1867 / 23-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1885 / 23-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ/ΦΟΡ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1884 / 23-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1866 / 23-5-2016 Ε.Φ.Α.
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1865 / 23-5-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Μ.Α.Π.
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1883 / 23-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ/ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1864 / 23-5-2016 Φ.Μ.Α.Π.
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1882 / 23-5-2016 ΕΝΦΙΑ
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1863 / 23-5-2016 Φ.Α.Π.
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1881 / 23-5-2016 ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1862 / 23-5-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ.
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 97 / 23-5-2016 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1861 / 23-5-2016 Ε.Τ.Α.Κ.
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1860 / 23-5-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Ε9
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 96 / 23-5-2016 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1859 / 23-5-2016 Φ.Μ.Υ.
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1858 / 23-5-2016 Φ.Μ.Υ.
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1857 / 23-5-2016 Φ.Μ.Υ.
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 98 / 23-5-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ