Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
10-03-2017 26-04-2016 Εκθέσεις για την εξέλιξη και διακύμανση των φορολογικών εσόδων 2016 Εκθέσεις για την εξέλιξη και διακύμανση των φορολογικών εσόδων 2016
10-03-2017 10-03-2017 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΑΔΕ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΑΔΕ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
10-03-2017 10-03-2017 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΑΔΕ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΑΔΕ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
10-03-2017 10-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 674/10-03-2017 ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΚΒΣ
10-03-2017 10-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ676/10-03-2017 ΦΠΑ
10-03-2017 10-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 675/10-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-03-2017 10-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1933/10-03-2017 Πρόστιμο άρθρου 7 παρ.3 περ. ε’ Ν.4337/2015
10-03-2017 10-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 670/10-03-2017 ΠΕΠ ΦΕ 2014
10-03-2017 10-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1933/10-03-2017 Πρόστιμο άρθρου 7 παρ.3 περ. ε’ Ν.4337/2015
10-03-2017 10-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1930/10-03-2017 Πρόστιμο άρθρου 54 παρ. 1 περ.η’ & παρ.2 περ.ε’ Ν.4174/2013
10-03-2017 10-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1932/10-03-2017 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
10-03-2017 10-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1931/10-03-2017 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
10-03-2017 10-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1928/10-03-2017 ΦΠΑ
10-03-2017 10-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1929/10-03-2017 ΦΠΑ
10-03-2017 10-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1926/10-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-03-2017 10-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1927/10-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-03-2017 10-03-2017 ΠΟΛ. 1034/07-03-2017 ΠΟΛ. 1034/07-03-2017: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2016, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που ...
10-03-2017 10-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1949/10-03-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
10-03-2017 10-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 673/10-03-2017 Κ.Β.Σ. - ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α.
10-03-2017 10-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1950/10-03-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
10-03-2017 10-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1945/10-03-2017 Κ.Β.Σ.
10-03-2017 10-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1944/10-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
10-03-2017 10-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1948/10-03-2017 Φ.Α.Π.
10-03-2017 10-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1947/10-03-2017 Φ.Π.Α.
10-03-2017 10-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1946/10-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-03-2017 10-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1940/10-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
10-03-2017 10-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1943/10-03-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 7 Ν. 4337/2015-ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ
10-03-2017 10-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1942/10-03-2017 ΕΝΦΙΑ
10-03-2017 10-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1941/10-03-2017 ΦΠΑ
10-03-2017 10-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1935/10-03-2017 ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ
10-03-2017 10-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1939/10-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΕΤΑΚ, ΦΜΑΠ
10-03-2017 10-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1938/10-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ- Φ.Π.Α. - Κ.Β.Σ.
10-03-2017 10-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1937/10-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ- Φ.Π.Α. - Κ.Β.Σ.
10-03-2017 10-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1936/10-03-2017 ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
10-03-2017 10-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1924/10-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-03-2017 10-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1925/10-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-03-2017 10-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1921/10-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
10-03-2017 10-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1922/10-03-2017 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ
10-03-2017 10-03-2017 ΔΤ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΣΟΔΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 09/03/2017: ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΣΟΔΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
10-03-2017 10-03-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 671/10-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-03-2017 10-03-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 672/10-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-03-2017 10-03-2017 Δ.Ε.Δ. ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 58/10-03-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
10-03-2017 10-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1923/10-3-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-03-2017 10-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 61/10-3-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
10-03-2017 10-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 60/10-3-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
10-03-2017 10-03-2017 Δ.Ε.Δ. ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 59/10-03-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-03-2017 09-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 666/9-3-2017 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
09-03-2017 09-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1910/09-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ – ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
09-03-2017 09-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 664/9-3-2017 Κ.Φ.Δ.
09-03-2017 09-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 662/09-03-2017 ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ