Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3034/12-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ.
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3035/12-09-2016 Κ.Β.Σ.
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3008/12-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3033/12-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ.
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3032/12-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3031/12-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3010/12-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 3087/12-9-2016 ΦΠΑ
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 309/12.09.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3084/12-09-20106 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3001/12-09-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3003/12-09-2016 ΦΠΑ
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3002/12-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2999/12-09-2016 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3000/12-09-2016 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 977/12-09-2016 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΦΠΑ, ΠΕΠ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 955/12-9-2016 Κ.Β.Σ., ΕΙΣΟΔΗΜΑ , Φ.Π.Α., ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟΥ 6 ν. 2523/97
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 953/12-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 954/12-9-2016 Φ.Π.Α., ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟΥ 6 ν. 2523/97
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 3086/12-9-2016 ΦΠΑ
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 952/12-9-2016 Κ.Β.Σ.
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3073/12-09-2016 Εισόδημα
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 3085/12-9-2016 ΦΠΑ
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3083/12-09-2016 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΝ.Φ.Ι.Α.
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3070/12-09-2016 Εισόδημα
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3072/12-09-2016 Εισόδημα
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3071/12-09-2016 Εισόδημα
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3067/12-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3069/12-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3068/12-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3062/12-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3066/12-9-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3063/12-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3056/12-09-2016 Εισόδημα
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3061/12-09-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗ Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3054/12-09-2016 Εισόδημα
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3055/12-09-2016 Εισόδημα
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3053/12-09-2016 Εισόδημα
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3052/12-09-2016 Εισόδημα
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3051/12-09-2016 Εισόδημα
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3049/12-09-2016 Εισόδημα
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3050/12-09-2016 Εισόδημα
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3045/12.09.2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΠΑ
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3030/12-9-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3007/12-09-16 Επιστροφή φόρου Φ.Μ.Α
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3026/12-09-2016 ΚΒΣ - ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΠΑ – Φ.Μ.Υ
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3023/12-9-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3011/12.09.2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3004/12-09-16 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3005/12-09-16 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ