Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
21-01-2016 21-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 90 / 21-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-01-2016 21-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 11 / 21-1-2016 ΕΝΦΙΑ
21-01-2016 21-01-2016 ΠΟΛ. 1271/19-12-2015 ΠΟΛ. 1271/19-12-2015: Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1185/2011 (ΦΕΚ Β΄ 1949) «Δημοσιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο»
21-01-2016 21-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 25 / 21-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-01-2016 21-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 100 / 21-1-2016 ΕΝΦΙΑ 2015
21-01-2016 21-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 99 / 21-1-2016 ΕΝΦΙΑ 2015
21-01-2016 21-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 85 / 21-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-01-2016 21-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 95 / 21-1-2016 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
21-01-2016 21-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 99 / 21-1-2016 ΕΝΦΙΑ 2015
21-01-2016 21-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 100 / 21-1-2016 ΕΝΦΙΑ 2015
20-01-2016 20-01-2016 ΔΤ: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΠΑ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΑΛΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΠΑ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΑΛΑ
20-01-2016 20-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 80 / 20-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-01-2016 20-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 78/20-01-2016 ΕΝΦΙΑ
20-01-2016 20-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 70/20-01-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-01-2016 20-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 71 / 20-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-01-2016 20-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 77 / 20-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-01-2016 20-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 76 / 20-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-01-2016 20-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 74 / 20-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ
20-01-2016 20-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 73 / 20-1-2016 ΕΕΤΗΔΕ
20-01-2016 20-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 72 / 20-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-01-2016 20-01-2016 ΔΔΑΔ Γ 1007599/20-1-2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσης Προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του...
20-01-2016 20-01-2016 ΔΔΑΔ Γ 1007604/20-1-2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης , της Γενικής Γραμματείας ...
20-01-2016 20-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 78 / 20-1-2016 ΕΝΦΙΑ
20-01-2016 20-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ 69 / 20-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΠΑ ΚΒΣ
20-01-2016 20-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 70 / 20-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-01-2016 20-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 79 / 20-1-2016 ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
20-01-2016 20-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 75 / 20-1-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
19-01-2016 19-01-2016 ΔΕΑΦ Α 1007305 /19-01-2016 Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από τεχνικά έργα που αποκτούν μετά την 01.01.2014 τεχνικές επιχειρήσεις που προσδιόριζαν τεκμαρτά τα κέρδη τους για αναληφθέντα έργα μέχρι την...
19-01-2016 19-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 63 / 19-1-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
19-01-2016 19-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 62 / 19-1-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
19-01-2016 19-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 61 / 19-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ)
19-01-2016 19-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 55/19-01-2016 ΕΝΦΙΑ
19-01-2016 19-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 59/19-01-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-01-2016 19-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 57/19-01-2016 ΕΝΦΙΑ
19-01-2016 19-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 56/19-01-2016 ΕΝΦΙΑ
19-01-2016 19-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 54/19-01-2016 ΕΝΦΙΑ
19-01-2016 19-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 59/ 19-01-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-01-2016 19-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 60/19-01-2016 ΕΝΦΙΑ
19-01-2016 19-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 50/19-01-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-01-2016 19-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 49 / 19-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-01-2016 19-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 51 / 19-1-2016 ΕΝΦΙΑ
19-01-2016 19-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 52 / 19-1-2016 ΕΝΦΙΑ
19-01-2016 19-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 53 / 19-1-2016 ΕΝΦΙΑ
19-01-2016 19-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 48 / 19-1-2016 ΚΒΣ
19-01-2016 19-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 24 / 19-1-2016 ΚΒΣ
19-01-2016 19-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 64 / 19-1-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
19-01-2016 19-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 24 / 19-1-2016 ΚΒΣ
19-01-2016 19-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 60 / 19-1-2016 ΕΝΦΙΑ
19-01-2016 19-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 23 / 19-1-2016 Φ.Π.Α.
19-01-2016 19-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 22 / 19-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Κ.Β.Σ. – ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ – Φ.Π.Α.