Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
05-10-2015 05-10-2015 ΔΤ:ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ... ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 05/10/2015: ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ. ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
05-10-2015 05-10-2015 ΔΤ: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ 20.800.000 ΛΑΘΡΑΙΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2/10/2015: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ 20.800.000 ΛΑΘΡΑΙΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ
05-10-2015 05-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4127/05-10-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-10-2015 05-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4120/5-10-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-10-2015 05-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4126/05-10-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-10-2015 05-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 62/05-10-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
05-10-2015 05-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 62/05-10-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
05-10-2015 05-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4122/05-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
05-10-2015 05-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4121/05-10-2015 ΚΒΣ
02-10-2015 02-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 21 / 2-10-2015 Κ.Β.Σ.
02-10-2015 02-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 17 / 2-10-2015 Κ.Β.Σ.
02-10-2015 02-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 20 / 2-10-2015 Κ.Β.Σ.
02-10-2015 02-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 19 / 2-10-2015 Κ.Β.Σ.
02-10-2015 02-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 18 / 2-10-2015 Κ.Β.Σ.
02-10-2015 02-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 15 / 2-10-2015 Κ.Β.Σ.
02-10-2015 02-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 16 / 2-10-2015 Κ.Β.Σ.
02-10-2015 02-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4116 / 2-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-10-2015 02-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4118 / 2-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-10-2015 02-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4117 / 2-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-10-2015 02-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4111 / 2-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-10-2015 02-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4112 / 2-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-10-2015 02-10-2015 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4113/02-10-2015 ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΔ
02-10-2015 02-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4119/02.10.2015 Κ.Β.Σ
02-10-2015 02-10-2015 ΔΤ: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ 9.900.000 ΛΑΘΡΑΙΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ 9.900.000 ΛΑΘΡΑΙΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ
02-10-2015 02-10-2015 ΠΟΛ.1212/24-09-2015 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πληρωμής.
02-10-2015 02-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4106 / 2-10-2015 ΕΙΣΦΟΡΑ Ν. 3845/2010
02-10-2015 02-10-2015 ΔΤ: Συμμετοχή και Ομιλία της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 1/10/2015: Συμμετοχή και Ομιλία της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων στο Athens Digital Payments Summit 2015
02-10-2015 02-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4108/02-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-10-2015 02-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4110/02-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-10-2015 02-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4109/02-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-10-2015 02-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 61/02-10-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
02-10-2015 02-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4105/02-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-10-2015 02-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4103/02-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-10-2015 02-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4115/02-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-10-2015 02-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4104/02-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-10-2015 02-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4114/02-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-10-2015 02-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4107/02-10-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-10-2015 01-10-2015 ΠΟΛ. 1200/02-09-2015 ΠΟΛ. 1200/02-09-2015: Καθορισμός διαδικασίας αναστολής του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) για διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών.
01-10-2015 01-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4082 / 1-10-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν. 4174/2013
01-10-2015 01-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4079 / 1-10-2015 EIΣΟΔΗΜΑ
01-10-2015 01-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4081 / 1-10-2015 ΕΝΦΙΑ
01-10-2015 01-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4080 / 1-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-10-2015 01-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4094 / 1-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-10-2015 01-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4102 / 1-10-2015 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
01-10-2015 01-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4096 / 1-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-10-2015 01-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4095 / 1-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-10-2015 01-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4087 / 1-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-10-2015 01-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4090 / 1-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-10-2015 01-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4089 / 1-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-10-2015 01-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4088 / 1-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ