Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
10-06-2016 10-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 630 / 10-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-06-2016 10-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 628 / 10-6-2016 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
10-06-2016 10-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 627 / 10-6-2016 Κ.Β.Σ.
10-06-2016 10-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 624 / 10-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Κ.Β.Σ. – Κ.Φ.Δ.
10-06-2016 10-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 155 / 10-6-2016 ΦΠΑ- ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-06-2016 10-06-2016 ΠΟΛ. 1075/08-06-2016 Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 4172/2013.
10-06-2016 10-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2113 / 10-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-06-2016 10-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 626 / 10-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-06-2016 10-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 625 / 10-6-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
10-06-2016 10-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 154 / 10-6-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
10-06-2016 10-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 154 / 10-6-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
10-06-2016 10-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2112/10-06-2016 ΚΒΣ
10-06-2016 10-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2125 / 10-6-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ,ΚΒΣ,ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ,ΛΟΙΠΑ
10-06-2016 10-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 623 / 10-6-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
10-06-2016 10-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 618 / 10-6-2016 ΕΙΔΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΑΡ. 8 ΠΑΡ. 12 Ν.1882/1990
10-06-2016 10-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 617 / 10-6-2016 Φ.Π.Α. / ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. ΑΡ. 6 Ν.2523/97
10-06-2016 10-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2132 / 10-6-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 Ν.4174/2013
10-06-2016 10-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2131 / 10-6-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
10-06-2016 10-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2131 / 10-6-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
10-06-2016 10-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 623 / 10-6-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
10-06-2016 10-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 618 / 10-6-2016 ΕΙΔΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΑΡ. 8 ΠΑΡ. 12 Ν.1882/1990
10-06-2016 10-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 617 / 10-6-2016 Φ.Π.Α. / ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. ΑΡ. 6 Ν.2523/97
10-06-2016 10-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2132 / 10-6-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 Ν.4174/2013
10-06-2016 10-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2125 / 10-6-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ,ΚΒΣ,ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ,ΛΟΙΠΑ
09-06-2016 09-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2093 / 9-6-2016 Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. & Ε.Ε.Τ.Α
09-06-2016 09-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2092 / 9-6-2016 Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε
09-06-2016 09-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2091 / 9-6-2016 Φ.Α.Π. 2011, Φ.Α.Π. 2012, Φ.Α.Π. 2013 ΚΑΙ ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2015
09-06-2016 09-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2090 / 9-6-2016 Φ.Α.Π.
09-06-2016 09-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2089 / 9-6-2016 Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.
09-06-2016 09-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2087 / 9-6-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
09-06-2016 09-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2094/09-06-2016 ΦΠΑ - ΚΒΣ
09-06-2016 09-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2085/09-06-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
09-06-2016 09-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2086/09-06-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
09-06-2016 09-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2084/09-06-2016 Φ.Π.Α.
09-06-2016 09-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2082/09-06-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-06-2016 09-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2083/09-06-2016 Φ.Π.Α.
09-06-2016 09-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2080/09-06-2016 Κ.Β.Σ.
09-06-2016 09-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2081/09-06-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-06-2016 09-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 136/09-06-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-06-2016 09-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2079/09-06-2016 Κ.Β.Σ.
09-06-2016 09-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦ 2095/9-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-06-2016 09-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 137 / 9-6-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-06-2016 09-06-2016 ΠΟΛ.1074: 07-06-2016 Κοινοποίηση των άρθρων 45 έως και 49 και 206 του ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α΄ 94).
09-06-2016 09-06-2016 ΔΕΑΦΒ 1086181 2016:Έκπτωση του μεταβατικού τέλους ασφάλειας εφοδιασμού... Έκπτωση του μεταβατικού τέλους ασφάλειας εφοδιασμού (ΜΤΑΕ) και των ειδικών τελών του άρθρου 25 του ν.3468/2006 απο τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων (μονάδων παραγωγής ηλεκτρ...
09-06-2016 09-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2095 / 9-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-06-2016 09-06-2016 ΔΕΑΦΒ 1086197 ΕΞ 2016:Υποχρέωση τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών.. Υποχρέωση τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών του άρθρου 21 του ν.4174/2013 για επιχειρήσεις που συγχωνεύονται με απορρόφηση με βάση τις διατάξεις του ν. 2166/1993.
09-06-2016 09-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2097 / 9-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ & EIΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
09-06-2016 09-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2098 / 9-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ & ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
09-06-2016 09-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2088 / 9-6-2016 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
09-06-2016 09-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 77 / 9-6-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ