Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
28-01-2014 28-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 46 / 28-1-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-01-2014 28-01-2014 Δημόσια Διαβούλευση για τις Τεχνικές Προδιαγραφές X-Ray scanners Δημόσια Διαβούλευση για τις Τεχνικές Προδιαγραφές «ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ X-RAY»
27-01-2014 27-01-2014 ΔΤ: Έναρξη Παραγωγικής Λειτουργίας Εφαρμογής Ηλεκτρον. Παραβόλου (e-Παράβολο) Δελτίο Τύπου 27/01/2014: Έναρξη Παραγωγικής Λειτουργίας Εφαρμογής Ηλεκτρον. Παραβόλου (e-Παράβολο)
27-01-2014 27-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 33 / 27-1-2014 ΦΟΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΦΜΑΠ)
27-01-2014 27-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 40 / 27-1-2014 Φ.Π.Α.-ΠΡΟΣΤΙΜΑ Φ.Π.Α.
27-01-2014 27-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 39 / 27-1-2014 ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
27-01-2014 27-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 37 / 27-1-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-01-2014 27-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 38 / 27-1-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-01-2014 27-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 34 / 27-1-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-01-2014 27-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 36 / 27-1-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-01-2014 27-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 35 / 27-1-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-01-2014 27-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 146 / 27-1-2014 Κ.Β.Σ.-Κ.Φ.Α.Σ.
27-01-2014 27-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 147 / 27-1-2014 Κ.Β.Σ.
27-01-2014 27-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 148/27-01-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-01-2014 27-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 41 / 27-1-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-01-2014 24-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 143/24-01-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΛΑΣΤΑ/ΕΙΚΟΝΙΚΑ
24-01-2014 24-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 140 / 24-1-2014 ΦΠΑ
24-01-2014 24-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 123/24-01-2014 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
24-01-2014 24-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 122/24-01-2014 ΦΠΑ
24-01-2014 24-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 142 / 24-1-2014 ΦΠΑ
24-01-2014 24-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 141 / 24-1-2014 ΦΠΑ
24-01-2014 24-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 133 / 24-1-2014 ΦΠΑ
24-01-2014 24-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 121/24-01-2014 ΦΠΑ
24-01-2014 24-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 139 / 24-1-2014 ΦΠΑ
24-01-2014 24-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 138 / 24-1-2014 ΦΠΑ
24-01-2014 24-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 137 / 24-1-2014 ΦΠΑ
24-01-2014 24-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 136 / 24-1-2014 ΦΠΑ
24-01-2014 24-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 135 / 24-1-2014 ΦΠΑ
24-01-2014 24-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 134 / 24-1-2014 ΦΠΑ
24-01-2014 24-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 132 / 24-1-2014 ΦΠΑ
24-01-2014 24-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 125/24-01-2014 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
24-01-2014 24-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 144/24-01-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-01-2014 24-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 32 / 24-1-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-01-2014 24-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 30 / 24-1-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-01-2014 24-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 31 / 24-1-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-01-2014 24-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 126 / 24-1-2014 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
24-01-2014 24-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 127 / 24-1-2014 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
24-01-2014 24-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 128 / 24-1-2014 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
24-01-2014 24-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 129 / 24-1-2014 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
24-01-2014 24-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 130 / 24-1-2014 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
24-01-2014 24-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 131 / 24-1-2014 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
24-01-2014 24-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 145/24-01-2014 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
24-01-2014 24-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 124/24-01-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ * ΦΜΑ
24-01-2014 24-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 120/24-01-2014 ΦΑΠ
23-01-2014 23-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 112/23-01-2014 ΚΒΣ
23-01-2014 23-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 117/23-01-2014 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (Ν.3986/2011)
23-01-2014 23-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 29/23-01-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-01-2014 23-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 113/23-01-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-01-2014 23-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 115/23-01-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-01-2014 23-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 114/23-01-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ