Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3691/04-11-2016 ΕΕΤΗΔΕ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3676/04-11-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.54 Ν.4174/2013
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3689/04-11-2016 ΕΛΠ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3688/04-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3678/04.11.2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3677/04-11-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.54 Ν.4174/2013
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3668/4-11-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3674/4-11-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3673/04-11-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.54 Ν.4174/2013
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3672/04-11-2016 ΦΠΑ, ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΚΒΣ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3652/04-11-2016 ΕΦΑ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3667/4-11-16 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3653/04-11-2016 ΕΦΑ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3649/04-11-2016 ΦΑΠ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3651/04-11-2016 ΕΦΑ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3650/04-11-2016 ΕΦΑ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3646/04-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3648/04-11-2016 ΕΤΑΚ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3647/04-11-2016 ΕΤΑΚ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 344/04-11-2016 ΚΒΣ–ΦΠΑ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3645/04-11-2016 Κ.Β.Σ.
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3644/04-11-2016 Κ.Β.Σ.
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 347/4-11-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 346/4-11-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 345/4-11-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 343/04-11-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3684/04-11-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3686/4 -11 -2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3685/04 -11 -2016 ΕΝΦΙΑ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3680/04-11-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3683/04-11-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3682/04-11-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3681/04-11-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3679/04 -11 -2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3671/04-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ , ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛ.
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3670/04-11-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΒΣ.
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3669/04-11-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ.
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1328/04-11-2016 EΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ ΑΡΘΡΟ 4 Ν. 2523/97
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1332/4-11-2016 Κ.Φ.Δ.
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1331/4-11-2016 Κ.Φ.Δ.
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1330/4-11-2016 Κ.Φ.Δ.
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛ. 451/04-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1327/04-11-2016 EΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ ΑΡΘΡΟ 4 Ν. 2523/97
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 455/04-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 454/04-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 453/04-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 452/04-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1329/04-11-2016 Φ.Π.Α.
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3697/04-11-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
04-11-2016 04-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3675/04-11-2016 ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ