Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
02-12-2016 02-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1455/02-12-2016 Κ.Φ.Δ.
02-12-2016 02-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4074/02-12-2016 ΦΠΑ
02-12-2016 02-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4077/02-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-12-2016 02-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4072/02-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-12-2016 02-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4073/02-12-2016 ΦΠΑ
02-12-2016 02-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1462/02-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-12-2016 02-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1469/02-12-2016 ΦΟΡΟΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
02-12-2016 02-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1468/02-12-2016 ΦΟΡΟΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
02-12-2016 02-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1461/02-12-2016 Κ.B.Σ.
02-12-2016 02-12-2016 Πρόσκληση για υποβολή υποψηφ. πλήρωσης θέσεων Προϊσταμ.Δ/νσεων Γ.Δ.Ο.Υ. της ΑΑΔΕ ΔΔΑΔ Γ 1173846 ΕΞ 2016: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, τ...
02-12-2016 02-12-2016 ΠΟΛ. 1179/17-11-2016 ΠΟΛ. 1179/17-11-2016: Φορολογικά θέματα ΚΤΕΛ ΑΕ των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.2963/2001.
02-12-2016 02-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4067/02-12-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
02-12-2016 02-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4078/2-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΠΑ - ΚΒΣ
02-12-2016 02-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1465/02-12-2016 ΦΠΑ
02-12-2016 02-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1470/2-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ -ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
02-12-2016 02-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1467/02-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-12-2016 02-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1466/02-12-2016 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΣΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
02-12-2016 02-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1464/02-12-2016 ΠΕΠ ΑΡ. 62 Ν.4174/2013
02-12-2016 02-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 190/02-12-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
02-12-2016 02-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4076/02-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-12-2016 02-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1460/02-12-2016 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, Φ.Π.Α, ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α ΑΡ.6 Ν.2523/97
02-12-2016 02-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 188/02-12-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
02-12-2016 02-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 189/02-12-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
02-12-2016 02-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 188/02-12-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
02-12-2016 02-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 190/02-12-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
02-12-2016 02-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 189/02-12-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
02-12-2016 02-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4069/02-12-2016 ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ
02-12-2016 02-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4079/02.12.2016 ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΧΡΕΩΝ
02-12-2016 02-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4075/02.12.2016 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
02-12-2016 02-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4071/02-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-12-2016 02-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4070/02-12-2016 Α.Ε.Π. Κ.Β.Σ.
02-12-2016 02-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4068/02-12-2016 ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ
02-12-2016 02-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 503/02-12-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
02-12-2016 02-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 504/2-12-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-12-2016 01-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4066/01-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ & ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
01-12-2016 01-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4046/01-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
01-12-2016 01-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4045/01-12-2016 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
01-12-2016 01-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4044/01-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΆΡΘ. 54 Ν.4174/2013
01-12-2016 01-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4043/1-12-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-12-2016 01-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4042/1-12-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-12-2016 01-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4041/01-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
01-12-2016 01-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4040/01-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
01-12-2016 01-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4039/01-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
01-12-2016 01-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4038/01-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
01-12-2016 01-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4059/01-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-12-2016 01-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4037/01-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
01-12-2016 01-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4058/01-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-12-2016 01-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4051/ 01-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΔ
01-12-2016 01-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4031/01-12-2016 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
01-12-2016 01-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4030/01-12-2016 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ