Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 797/16-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΠΑ – ΚΦΔ
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 798/16-04-2018 Αρνητική απάντηση σε αίτηση διατήρησης φορολογικής κατοικίας
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 796/16-04-2018 Κ.Β.Σ. - ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Φ.Π.Α. – ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ (Φ.Μ.Υ. – ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ) – Ε.Τ.Α.Κ.
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2093/16-04-2018 Φ.Α.Π – ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2094/16-04-2018 ΚΒΣ, ΕΙΣΟΔΗΜΑ, Φ.Π.Α
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2091/16-04-2018 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2092/16-04-2018 ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2088/16-04-2018 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙ ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2090/16-04-2018 ΚΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2089/16-04-2018 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2087/16-04-2018 ΦΟΡΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2086/16-04-2018 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2085/16-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2084/16-04-2018 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ Ν.4446/2016 ΓΙΑ ΤΟ Ε9
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2081/16-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ 54 Ν.4174/13–ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2083/16-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ 54 Ν.4174/13– ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2082/16-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ 54 Ν.4174/13–ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2079/16-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ 54 Ν.4174/13–ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2080/16-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ 54 Ν.4174/13–ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2078/16-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 Ν. 4174/2013–ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΕφπ
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2077/16-04-2018 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ – ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2076/16-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ ΑΡΘ. 7 Ν.4337/2015
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2074/16-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ & ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2075/16-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 7 Ν.4337/2015 – ΛΗΠΤΗΣ ΠΛΑΣΤΩ & ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2072/16-04-2018 ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2073/16-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΤΕ
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2071/16-04-2018 Φ.Π.Α
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2070/16-04-2018 ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΩΝ Α.Ε.
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2069/16-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2068/16-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2067/16-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2065/16-04-2018 ΕΝΦΙΑ 2014
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2066/16-04-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2063/16-04-2018 ΕΝΦΙΑ 2015
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2064/16-04-2018 ΕΝΦΙΑ 2016
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2061/16-04-2018 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2062/16-04-2018 ΕΝΦΙΑ 2017
16-04-2018 16-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2060/16-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ -ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΌ ΒΙΒΛΙΟ ΣΕ ΔΗΛΩΣΗ
13-04-2018 13-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2059/13-04-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α
13-04-2018 13-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2058/13-04-2018 ΚΒΣ – ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΑ
13-04-2018 13-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2057/13-04-2018 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ - ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
13-04-2018 13-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2056/13-04-2018 ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ - ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
13-04-2018 13-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2052/13-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ – ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ
13-04-2018 13-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2055/13-04-2018 Φ.Π.Α ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ – ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ
13-04-2018 13-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2054/13-04-2018 Φ.Π.Α ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ – ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ
13-04-2018 13-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2053/13-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ – ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ
13-04-2018 13-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2050/13-04-2018 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ – ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ
13-04-2018 13-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2051/13-04-2018 ΕΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ – ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ
13-04-2018 13-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2049/13-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.54 ΤΟΥ Ν.4174/2013 – ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΦΕ
13-04-2018 13-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2048/13-04-2018 ΦΠΑ - ΜΕΙΩΣΗ ΦΠΑ ΕΚΡΟΩΝ ΛΟΓΩ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ