Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
08-12-2016 08-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4161/08-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-12-2016 08-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4159/08-12-2016 EIΣΟΔΗΜΑ
08-12-2016 08-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1499/08-12-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
07-12-2016 07-12-2016 ΠΟΛ. 1164/18-11-2016 ΠΟΛ. 1164/18-11-2016: Κοινοποίηση διατάξεων νόμων έτους 2016 με θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου.
07-12-2016 07-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1496/07.12.2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-12-2016 07-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1497/07.12.2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-12-2016 07-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ403/7-12-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
07-12-2016 07-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 402/07.12.16 ΚΒΣ
07-12-2016 07-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4158/07-12-2016 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ * ΕΕΤΗΔΕ * ΕΕΤΑ
06-12-2016 06-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4157/06-12-2016 ΕΛΠ
06-12-2016 06-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4148/06-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-12-2016 06-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4156/06-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-12-2016 06-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4150/06-12-2016 ΕΝΦΙΑ
06-12-2016 06-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4149/06-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
06-12-2016 06-12-2016 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 508/06-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-12-2016 06-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4147/06-12-2016 ΕΝΦΙΑ
06-12-2016 06-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1495/06-12-2016 Κ.Φ.Δ.
06-12-2016 06-12-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1494/06-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992)
06-12-2016 06-12-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1493/06-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992)
06-12-2016 06-12-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1492/06-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992)
06-12-2016 06-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 393/06-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-12-2016 06-12-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1491/06-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992)
06-12-2016 06-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 392/06-12-2016 Φ.Π.Α.
06-12-2016 06-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 390/06-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-12-2016 06-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 391/06-12-2016 Φ.Π.Α.
06-12-2016 06-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 389/06-12-2016 ΠΡΟΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ.-Ε.Λ.Π.
06-12-2016 06-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 387/06-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ.-Ε.Λ.Π.
06-12-2016 06-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 388/06-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
06-12-2016 06-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 386/06-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-12-2016 06-12-2016 ΔΤ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 05/12/2016: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
06-12-2016 06-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4152/06-12-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
06-12-2016 06-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4154/06-12-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
06-12-2016 06-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4153/06-12-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
06-12-2016 06-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 399/06-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
06-12-2016 06-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 401/06.12.16 ΕΛΕΓΧΟΣ
06-12-2016 06-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 400/06-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡ. 54 ΚΦΔ
06-12-2016 06-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 386/06-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-12-2016 06-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 398/06-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
06-12-2016 06-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 397/06-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
06-12-2016 06-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 396/06-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
06-12-2016 06-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 395/06-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
06-12-2016 06-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 394/06-12-2016 ΦΠΑ
06-12-2016 06-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 393/06-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-12-2016 06-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 392/06-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-12-2016 06-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 391/06-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-12-2016 06-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 390/06-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-12-2016 06-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 389/06-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-12-2016 06-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 388/06-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-12-2016 06-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 387/06-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-12-2016 06-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4155/06-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α – Κ.Β.Σ