Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
11-04-2018 11-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2036/11-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
11-04-2018 11-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2034/11-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 Ν. 4174/2013 – ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΠΕΚΕΠΕ
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 778/10-04-2018 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 779/10-04-2018 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 777/10-04-2018 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 775/10-04-2018 Φ.Π.Α.
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 776/10-04-2018 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 773/10-04-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 774/10-04-2018 ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗ ΠΡΑΞΗ
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 771/10-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α – ΛΗΠΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 772/10-04-2018 K.Φ.Δ. – ΜΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 770/10-04-2018 Φ.Π.Α – ΛΗΠΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 768/10-04-2018 Κ.Β.Σ. - ΛΗΠΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 769/10-04-2018 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΛΗΠΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
10-04-2018 10-04-2018 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 766/10-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Φ.Δ. (άρθ. 54 και άρθ. 58Α παρ. 1 του Ν.4174/2013 και άρθρο 13Α του Ν.2523/1997)
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 767/10-04-2018 Φ.Μ.Α. – ΑΡΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 764/10-04-2018 ΦΜΑΠ
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 765/10-04-2018 EΙΣΟΔΗΜΑ
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 762/10-04-2018 Μεταφορά φορολογικής κατοικίας
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 763/10-04-2018 EΙΣΟΔΗΜΑ
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2013/10-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 5 ΤΟΥ Ν.2523/1997 ΚΑΙ ΑΡΘ.7 ΠΑΡ.3 ΤΟΥ Ν.4337/2015
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2014/10-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 28 ΤΟΥ Ν.4174/2013
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2012/10-04-2018 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2010/10-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 ΤΟΥ Ν.4174/13 – ΑΠΩΛΕΙΑ ΦΤΜ
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2011/10-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2008/10-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ 54 Ν.4174/13
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2009/10-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ 54 Ν.4174/13
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2005/10-04-2018 ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΥΝΟΪΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ Ν.3943/11, 4174/13, 4337/15 & 4446/16
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2007/10-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ 54 Ν.4174/13- ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΠΕΚΕΠΕ
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2006/10-04-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2003/10-04-2018 ΚΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ - ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2004/10-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ -ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ Ν.4446/2016 -ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2002/10-04-2018 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ - ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2001/10-4-2018 Πρόστιμο άρθρου 54 Ν.4174/2013 - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2000/10-4-2018 Μεταβίβαση μετοχών
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1998/10-4-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ- ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1999/10-4-2018 ΦΠΑ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1997/10-04-2018 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3%
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1996/10-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΦΠΑ
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1994/10-04-2018 ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΦΕ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4446/16
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1995/10-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 ΤΟΥ Ν. 4174/2013 – ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΦΕ
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1991/10-04-2018 ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1993/10-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
10-04-2018 10-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1992/10-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ 54 Ν.4174/13
05-04-2018 05-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1989/05-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 Κ.Φ.Δ – ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ & ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
05-04-2018 05-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1990/05-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 58Α Ν.4174/2013 – ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ Α.Λ.Π
05-04-2018 05-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 125/05.04.18 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
05-04-2018 05-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1988/05-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 Ν.4174/2013
04-04-2018 04-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1987/04-04-2018 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
04-04-2018 04-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ 31/04-04-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ