Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
15-03-2018 15-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1724/15-03-2018 Φ.Π.Α
15-03-2018 15-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1721/15-03-2018 Φ.Μ.Α
15-03-2018 15-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1722/15-03-2018 Φ.Μ.Α
15-03-2018 15-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1718/15-03-2018 Φ.Μ.Α
15-03-2018 15-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1720/15-03-2018 Φ.Μ.Α
15-03-2018 15-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1719/15-03-2018 Φ.Μ.Α
15-03-2018 15-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ 25/15-03-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ
14-03-2018 14-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ 23/14-03-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ
14-03-2018 14-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ 20/14-03-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ
14-03-2018 14-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ 22/14-03-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ
14-03-2018 14-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ 21/14-03-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ
14-03-2018 14-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1715/14-03-2018 Φ.Μ.Α
14-03-2018 14-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1717/14-03-2018 Φ.Μ.Α
14-03-2018 14-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1716/14-03-2018 Φ.Μ.Α
14-03-2018 14-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1713/14-3-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-03-2018 14-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1714/14-03-2018 Φ.Μ.Α
14-03-2018 14-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1711/14-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 ΤΟΥ Ν. 4174/2013 - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ
14-03-2018 14-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1712/14-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 58 ΤΟΥ Ν. 4174/2013
14-03-2018 14-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 62/14-3-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-03-2018 14-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1710/14-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ)
14-03-2018 14-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 63/14-3-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-03-2018 14-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 60/14-03-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-03-2018 14-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 61/14-3-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
13-03-2018 13-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 623/13-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-03-2018 13-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 624/13-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
13-03-2018 13-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 619/13-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-03-2018 13-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 622/13-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-03-2018 13-03-2018 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 621/13-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ. (ΑΡΘΡΟ 54 ΤΟΥ Ν.4174/2013)
13-03-2018 13-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 620/13-03-2018 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ- ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ – Ν.3601/2007.
13-03-2018 13-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 618/13-03-2018 ΛΗΨΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ 7 ΠΑΡ.3, 5Ν.4337/15
13-03-2018 13-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 615/13-03-2018 Φ.M.A.
13-03-2018 13-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 617/13-03-2018 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
13-03-2018 13-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 616/13-03-2018 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
13-03-2018 13-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 614/13-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-03-2018 13-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 613/13-03-2018 ΚΒΣ- ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
13-03-2018 13-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 612/13-03-2018 ΚΒΣ- ΦΠΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
13-03-2018 13-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 609/13-03-2018 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
13-03-2018 13-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 611/13-03-2018 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
13-03-2018 13-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 610/13-03-2018 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
13-03-2018 13-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 607/13-03-2018 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
13-03-2018 13-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 608/13-03-2018 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
13-03-2018 13-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 605/13-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡ.54 ΤΟΥ Ν.4174/2013 – ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
13-03-2018 13-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 606/13-03-2018 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
13-03-2018 13-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 603/13-03-2018 ΦΜΑΠ ΕΤΩΝ 1999-2007
13-03-2018 13-03-2018 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 604/13-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΤΟΥ Ν.1809/1988
13-03-2018 13-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 601/13-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
13-03-2018 13-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 602/13-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ - ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
13-03-2018 13-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1709/13-03-2018 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
13-03-2018 13-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ 19/13-03-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ
13-03-2018 13-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1707/13-03-2018 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ