Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
29-09-2017 29-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1981/29-09-2017 ΠΡΟΣΤΙΜO ΚΒΣ
29-09-2017 29-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1980/29-09-2017 ΠΡΟΣΤΙΜO ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 35§3 & 36§2 ΤΟΥ Ν. 2238/94
29-09-2017 29-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1979/29-09-2017 ΠΡΟΣΤΙΜO ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 35§3 & 36§2 ΤΟΥ Ν. 2238/94
29-09-2017 29-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1977/29-09-2017 ΠΡΟΣΤΙΜO ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 35§3 & 36§2 ΤΟΥ Ν. 2238/94
29-09-2017 29-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1978/29-09-2017 ΠΡΟΣΤΙΜO ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 35§3 & 36§2 ΤΟΥ Ν. 2238/94
29-09-2017 29-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1976/29-09-2017 ΠΡΟΣΤΙΜO ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 35§3 & 36§2 ΤΟΥ Ν. 2238/94
29-09-2017 29-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1975/29-09-2017 ΠΡΟΣΤΙΜO ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 35§3 & 36§2 ΤΟΥ Ν. 2238/94
29-09-2017 29-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1974/29-09-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-09-2017 29-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1973/29-09-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν.2523/1997
29-09-2017 29-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1972/29-09-2017 ΦΠΑ
29-09-2017 29-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1971/29-09-2017 ΚΒΣ, ΚΦΔ
29-09-2017 29-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1970/29-09-2017 ΑΓΡΟΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ
29-09-2017 29-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 168/29-9-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-09-2017 29-09-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5327/29-09-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
29-09-2017 29-09-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5326/29-09-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
29-09-2017 29-09-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5325/29-09-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
29-09-2017 29-09-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5323/29-09-2017 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ - ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ
29-09-2017 29-09-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5324/29-09-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
29-09-2017 29-09-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5322/29-09-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ– ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
29-09-2017 29-09-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5320/29-09-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ– ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
29-09-2017 29-09-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5321/29-09-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ– ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
29-09-2017 29-09-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5319/29-09-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ– ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
29-09-2017 29-09-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5316/29-09-2017 ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
29-09-2017 29-09-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5318/29-09-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ– ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
29-09-2017 29-09-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5317/29-09-2017 Επίδομα αλλοδαπής- Ειδική εισφορά αλληλεγγύης άρθρου 29 ν.3986/2011
29-09-2017 29-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1989/29-09-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-09-2017 29-09-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5315/29-09-2017 ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
27-09-2017 27-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 167/27-09-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
26-09-2017 26-09-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5314/26-09-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
26-09-2017 26-09-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5312/26-09-2017 ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
26-09-2017 26-09-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5313/26-09-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
26-09-2017 26-09-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5310/26-09-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ– ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
26-09-2017 26-09-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5311/26-09-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ– ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
26-09-2017 26-09-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5309/26-09-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ– ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
26-09-2017 26-09-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5307/26-09-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ– ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
26-09-2017 26-09-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5308/26-09-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ– ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
26-09-2017 26-09-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5304/26-09-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
26-09-2017 26-09-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5306/26-09-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
26-09-2017 26-09-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5305/26-09-2017 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης άρθρου 29 ν.3986/2011- Επίδομα αλλοδαπής
26-09-2017 26-09-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5302/26-09-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
26-09-2017 26-09-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5303/26-09-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
26-09-2017 26-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1968/26-09-2017 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ
26-09-2017 26-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1969/26-09-2017 Κ.Β.Σ.- Φ.Ε.- Φ.Π.Α – Φ.Μ.Υ.
26-09-2017 26-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1967/26-09-2017 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ
25-09-2017 25-09-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5267/25-09-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ & ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΕΜΒΑΣΜΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
25-09-2017 25-09-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5266/25-09-2017 ΤΕΛΟΣ ΚΑΠΝΙΖΟΝΤΩΝ
25-09-2017 25-09-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5265/25-09-2017 ΦΠΑ
25-09-2017 25-09-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5264/25-09-2017 Πρόστιμο άρθρου 58Α§1 του ν. 4174/2013
25-09-2017 25-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1966/25-09-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-09-2017 25-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1965/25-09-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ