Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
07-12-2017 07-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6186/07-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΑΤΕ)
07-12-2017 07-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6185/07-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΑΤΕ)
07-12-2017 07-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6183/07-12-2017 ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
07-12-2017 07-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 243/07-12-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-12-2017 06-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6181/06-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
06-12-2017 06-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6182/06-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
06-12-2017 06-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2357/06-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-12-2017 06-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2356/06-12-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Α.Σ.
05-12-2017 05-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6164/05-12-2017 ΚΒΣ
05-12-2017 05-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6166/05-12-2017 ΚΒΣ
05-12-2017 05-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6164/05-12-2017 ΚΒΣ
05-12-2017 05-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6155/05-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
05-12-2017 05-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6163/05-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
05-12-2017 05-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6158/05-12-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
05-12-2017 05-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6157/05-12-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
05-12-2017 05-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6156/05-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-12-2017 05-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6152/05-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-12-2017 05-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6154/05-12-2017 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
05-12-2017 05-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6153/05-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-12-2017 05-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6151/05-12-2017 ΦΠΑ
05-12-2017 05-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6179/05-12-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α ΑΡΘ. 79 Ν.4472/2017
05-12-2017 05-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6177/05-12-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΤΟΥ ΑΡΘ. 7 Ν.4337/2015
05-12-2017 05-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6178/05-12-2017 Φ.Π.Α
05-12-2017 05-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6174/05-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
05-12-2017 05-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6176/05-12-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 ΤΟΥ Ν.4174/2013
05-12-2017 05-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6175/05-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ Δ.Φ.Ε
05-12-2017 05-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6171/05-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
05-12-2017 05-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6173/05-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
05-12-2017 05-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6172/05-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
05-12-2017 05-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6167/05-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
05-12-2017 05-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6170/05-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
05-12-2017 05-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6169/05-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
05-12-2017 05-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6168/05-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
05-12-2017 05-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6180/05-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-12-2017 05-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6161/05-12-2017 ΦΠΑ - Πρόστιμο άρθ 35 ν.2238/94 πίνακα ΕΚΚΟ – Αλλοδαπή Ιδιοκτησίας Ακινήτου
05-12-2017 05-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6162/05-12-2017 Παρακρατούμενος φόρος εργολάβων/εργοληπτών – Αλλοδαπή Ιδιοκτησίας Ακινήτου
05-12-2017 05-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6160/05-12-2017 ΦΑΠ – ΕΦΑ - Πρόστιμο άρθρου 54 του Ν.4174/2013 – Αλλοδαπή Ιδιοκτησίας Ακινήτου
05-12-2017 05-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6159/05-12-2017 ΚΦΑΣ – Αλλοδαπή Ιδιοκτησίας Ακινήτου
05-12-2017 05-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6150/05-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
05-12-2017 05-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2355/05-12-2017 ΕΙΚΟΝΙΚΑ - ΚΒΣ
05-12-2017 05-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2354/05-12-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ ΑΡΘΡ 4 Ν. 2523/1997
05-12-2017 05-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2353/05-12-2017 ΜΗΤΡΩΟ-ΔΙΠΛΟ ΑΦΜ
05-12-2017 05-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 242/5-12-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
04-12-2017 04-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6149/04-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
04-12-2017 04-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6142/04-12-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛHΡΟΝΟΜΙΑΣ
04-12-2017 04-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6145/04-12-2017 ΦΜΑ
04-12-2017 04-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6144/04-12-2017 Φ.Μ.Α.Π – Ε.Φ.Α – Ε.Τ.Α.Κ
04-12-2017 04-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6143/04-12-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛHΡΟΝΟΜΙΑΣ
04-12-2017 04-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6139/04-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ –επανέλεγχος με συμπληρωματικά στοιχεία
04-12-2017 04-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6140/04-12-2017 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ