Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
18-10-2016 18-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 308/18.10.16 ΚΒΣ,ΦΠΑ
18-10-2016 18-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 159/18-10-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
18-10-2016 18-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 160/18-10-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
18-10-2016 18-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 156/18-10-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
18-10-2016 18-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 158/18-10-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
18-10-2016 18-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 157/18-10-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
18-10-2016 18-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 155/18-10-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
18-10-2016 18-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 154/18-10-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
18-10-2016 18-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 386/18-10-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-10-2016 18-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 385/18-10-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-10-2016 17-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3498/17-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-10-2016 17-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 366/17-10-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-10-2016 17-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 365/17-10-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-10-2016 17-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 3509/17-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ_ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
17-10-2016 17-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3513/17-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡ.54 Ν.4174/13
17-10-2016 17-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3488/17-10-2016 ΚΒΣ
17-10-2016 17-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3505/17-10-2016 ΕΦΑ
17-10-2016 17-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3503/17-10-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
17-10-2016 17-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3502/17-10-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
17-10-2016 17-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3501/17-10-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
17-10-2016 17-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3500/17-10-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
17-10-2016 17-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3499/17-10-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
17-10-2016 17-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3497/17-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-10-2016 17-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3489/17-10-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΔ - ΕΛΠ
17-10-2016 17-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3484/17-10-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
17-10-2016 17-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3487/17-10-2016 ΚΒΣ
17-10-2016 17-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3486/17-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-10-2016 17-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3485/17-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ - ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
17-10-2016 17-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1255/17-10-2016 Κ.Β.Σ.
17-10-2016 17-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3483/17-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-10-2016 17-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3478/17-10-2016 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
17-10-2016 17-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3477/17-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-10-2016 17-10-2016 ΔΤ:ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Γ. ΠΙΤΣΙΛΗ ΣΤΟ THESSALONIKI SUMMIT 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14/10/2016: ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΙΤΣΙΛΗ ΣΤΟ THESSALONIKI SUMMIT 2016
17-10-2016 17-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3514/17-10-2016 ΚΒΣ
17-10-2016 17-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3515/17-10-2016 ΦΠΑ
17-10-2016 17-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3504/17-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
17-10-2016 17-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3508/17-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-10-2016 17-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3507/17-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-10-2016 17-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3506/17-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-10-2016 17-10-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1256/17-10-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992)
17-10-2016 17-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1270/17-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
17-10-2016 17-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3479/17-10-2016 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
17-10-2016 17-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3512/17-10-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
17-10-2016 17-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3511/17-10-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
17-10-2016 17-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3510/17-10-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
17-10-2016 17-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3480/17-10-2016 ΕΝΦΙΑ
17-10-2016 17-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3492/17-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
17-10-2016 17-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3493/17-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
17-10-2016 17-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3482/17-10-2016 ΚΒΣ
17-10-2016 17-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3490/17-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ