Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
18-07-2016 18-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2607/18-07-2016 Κ.Β.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015
18-07-2016 18-07-2016 Yποβολή δικαιολογητικών αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα ΔΔΑΔ Γ 1108253 ΕΞ2016: Yποβολή δικαιολογητικών αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα
18-07-2016 18-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2613/18-07-2016 ΦΠΑ
18-07-2016 18-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 205 / 18-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-07-2016 18-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 853 / 18-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α. – ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ
18-07-2016 18-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2616 / 18-7-2016 K.Φ.Δ.
18-07-2016 18-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2615 / 18-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-07-2016 18-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 206 / 18-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-07-2016 18-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 205 / 18-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-07-2016 18-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 853 / 18-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α. – ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ
18-07-2016 18-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2616 / 18-7-2016 K.Φ.Δ.
18-07-2016 18-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2615 / 18-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-07-2016 18-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 206 / 18-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-07-2016 18-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2618 / 18-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-07-2016 18-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2619 / 18-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-07-2016 18-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2617 / 18-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2598/15-07-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 193/15.07.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2599/15-07-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2600/15-07-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-EΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 2011
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2596 / 15-7-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2597 / 15-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ_ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2595 / 15-7-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2600 / 15-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-EΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 2011
15-07-2016 15-07-2016 ΔΤ: ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14/07/2016: ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 196 / 15-7-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 841 / 15-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ ΠΡΑΞΗ – ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 840 / 15-7-2016 ΦΠΑ - ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ ΠΡΑΞΗ – ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 839 / 15-7-2016 ΦΠΑ - ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ ΠΡΑΞΗ – ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 838 / 15-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ ΠΡΑΞΗ – ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2601 / 15-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 204 / 15-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 203 / 15-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 202 / 15-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 201 / 15-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 200 / 15-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 199 / 15-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 198 / 15-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 197 / 15-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 191 / 15-7-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 195 / 15-7-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 194 / 15-7-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 192 / 15-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 841 / 15-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ ΠΡΑΞΗ – ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 200 / 15-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2601 / 15-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 204 / 15-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 203 / 15-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 202 / 15-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-07-2016 15-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 201 / 15-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ