Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2960/05-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2973/05.09.2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΤΕ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2958/05-09-2016 ΦΠΑ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2959/05-09-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2956/05-09-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν. 2523/1997
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2957/05-09-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΒΣ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2955/05-09-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡ. 54 Ν.4174/2013
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2935/05-09-2016 ΚΒΣ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2954/05-09-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2936/05-09-2016 ΚΒΣ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 2932/5-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 2934/5-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ. 2933/05-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 2931/5-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 2929/5-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 2930/5-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 2927/5-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2963/05-09-16 ΦΟΡΟΣ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΙΩΝ -ΤΑΚΤΙΚΟΣ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 2928/5-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 2926/5-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2962/05-09-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΑΚΤΙΚΟΣ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2983/05-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2944/5-9-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2965/5-9-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2942/5-9-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2943/5-9-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2985/05-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2986/05-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2961/05-09-2016 ΦΠΑ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2984/05-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 944/05-9-2016 Φ.Π.Α.
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 942/05-9-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 6 Ν. 2523/97
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 943/05-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2974/05.09.2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΤΕ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 941/05-9-2016 Κ.Β.Σ.
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 933/05-09-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΝΙΑΣ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2987/05-09-2016 Εισόδημα
05-09-2016 05-09-2016 Καθορισμός διαδικασίας, οργάνων και κριτηρίων αξιολόγησης Προϊστ. Γεν.Δ/νσης ... ΔΔΑΔ Γ 1126460 ΕΞ 2016/30-8-2016: Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων αξιολόγησης των Προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης των υπη...
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 937/05-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 945/05-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 940/05-09-2016 ΚΦΔ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 939/05-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 938/05-09-2016 ΕΝΦΙΑ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2980/05-09-2016 ATOMIKH ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 936/05-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΚΒΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2982/05-09-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2981/05-09-2016 EIΣΟΔΗΜΑ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2952/05-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2966/5-9-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2953/05-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ