Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
10-01-2014 10-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 41/10-01-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-01-2014 10-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 40/10-01-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-01-2014 10-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 39/10-01-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-01-2014 10-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 38/10-01-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-01-2014 10-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 37/10-01-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-01-2014 10-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 36/10-01-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-01-2014 10-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 35/10-01-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-01-2014 10-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 33/10-01-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-01-2014 10-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 45/10-01-2014 Κ.Β.Σ.
10-01-2014 10-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 32/10-01-2014 Φ.Π.Α-ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 6 Ν. 2523/1997
09-01-2014 09-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 29/09-01-14 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ
09-01-2014 09-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 27/09-01-14 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ
09-01-2014 09-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 28/09-01-14 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ
09-01-2014 09-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 24/09-01-14 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
09-01-2014 09-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 26/09-01-14 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ
09-01-2014 09-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 25/09-01-14 ΦΜΥ
09-01-2014 09-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 04 / 9-1-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-01-2014 09-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 5 / 9-1-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-01-2014 09-01-2014 Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΓΓΔΕ Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΓΓΔΕ
08-01-2014 06-01-2014 ΠΟΛ. 1283/30-12-2013 Ορισμός Φορολογικού εκπροσώπου, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 8 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
08-01-2014 08-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 3 / 8-1-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
08-01-2014 08-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 2 / 8-1-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
07-01-2014 07-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 1 / 7-1-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
05-01-2014 02-01-2014 Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών
03-01-2014 03-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 8/03-01-14 ΚΒΣ
03-01-2014 03-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 9/03-01-14 ΚΒΣ
03-01-2014 03-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6/03-01-14 ΚΒΣ
03-01-2014 03-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 7/03-01-14 ΚΒΣ
03-01-2014 03-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3/03-01-14 ΚΒΣ
03-01-2014 03-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5/03-01-14 ΚΒΣ
03-01-2014 03-01-2014 Δ.Ε.Δ. ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4/03-01-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
03-01-2014 03-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2/03-01-14 ΚΒΣ
03-01-2014 03-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 20/03-01-14 ΚΒΣ
03-01-2014 03-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 22/03-01-14 ΕΙΣΦΟΡΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ
03-01-2014 03-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 21/03-01-14 ΚΒΣ
03-01-2014 03-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 19/03-01-14 ΚΒΣ
03-01-2014 03-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1/03-01-14 ΚΒΣ
03-01-2014 03-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 18/03-01-14 ΚΒΣ
03-01-2014 03-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 16/03-01-14 ΚΒΣ
03-01-2014 03-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 17/03-01-14 ΚΒΣ
03-01-2014 03-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 15/03-01-14 ΚΒΣ
03-01-2014 03-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 13/03-01-14 ΚΒΣ
03-01-2014 03-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 14/03-01-14 ΚΒΣ
03-01-2014 03-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 11/03-01-14 ΚΒΣ
03-01-2014 03-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 12/03-01-14 ΚΒΣ
03-01-2014 03-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 10/03-01-14 ΚΒΣ
02-01-2014 02-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 23 / 2-1-2014 Φ.Π.Α.
31-12-2013 31-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 257/31-12-13 ΦΑΠ
31-12-2013 31-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 258/31-12-13 ΦΑΠ
31-12-2013 31-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 260 / 31-12-2013 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ Ν.Π.