Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
11-03-2016 11-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 176 / 11-3-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ ΑΡΘΡΟ 6 Ν. 2523/97
11-03-2016 11-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 841 / 11-3-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
11-03-2016 11-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 840 / 11-3-2016 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
11-03-2016 11-03-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 175 / 11-3-2016 ΦΠΑ
11-03-2016 11-03-2016 ΔΤ: ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ Δ.Ο.Υ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10/03/2016: ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ Δ.Ο.Υ
11-03-2016 11-03-2016 10/03/2016: ΟΜΙΛΙΑ Γ.Γ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟ 12ο ATHENS TAX FORUM ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10/03/2016: ΟΜΙΛΙΑ Γ.Γ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟ 12ο ATHENS TAX FORUM
11-03-2016 11-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 854 / 11-3-2016 ΕΤΑΚ
11-03-2016 11-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 861 / 11-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-03-2016 11-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 839 / 11-3-2016 ΕΝΦΙΑ
11-03-2016 11-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 846 / 11-3-2016 ΚΒΣ
11-03-2016 11-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 845 / 11-3-2016 ΕΝ.ΦΙ.Α.
11-03-2016 11-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 843 / 11-3-2016 ΕΝ.ΦΙ.Α.
11-03-2016 11-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 842 / 11-3-2016 ΕΝ.ΦΙ.Α.
11-03-2016 11-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 833 / 11-3-2016 ΚΝΤΧ
11-03-2016 11-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 837 / 11-3-2016 ΚΒΣ
11-03-2016 11-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 836 / 11-3-2016 ΚΒΣ
11-03-2016 11-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 835 / 11-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-03-2016 11-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 834 / 11-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-03-2016 11-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 839 / 11-3-2016 ΕΝΦΙΑ
11-03-2016 11-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 861 / 11-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-03-2016 11-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 854 / 11-3-2016 ΕΤΑΚ
11-03-2016 11-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 846 / 11-3-2016 ΚΒΣ
11-03-2016 11-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 845 / 11-3-2016 ΕΝ.ΦΙ.Α.
11-03-2016 11-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 843 / 11-3-2016 ΕΝ.ΦΙ.Α.
11-03-2016 11-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 842 / 11-3-2016 ΕΝ.ΦΙ.Α.
11-03-2016 11-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 833 / 11-3-2016 ΚΝΤΧ
11-03-2016 11-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 837 / 11-3-2016 ΚΒΣ
11-03-2016 11-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 836 / 11-3-2016 ΚΒΣ
11-03-2016 11-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 835 / 11-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-03-2016 11-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 834 / 11-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-03-2016 11-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 31/11.03.2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
10-03-2016 10-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 826/10-03-2016 ΕΝΦΙΑ
10-03-2016 10-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 825/10-03-2016 ΕΝΦΙΑ
10-03-2016 10-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 832/10-03-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-03-2016 10-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 831/10-03-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
10-03-2016 10-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 824/10-03-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
10-03-2016 10-03-2016 ΔΤ: Έκθεση για την εξέλιξη και διακύμανση των φορολογικών εσόδων Ιανουαρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10/03/2016: Έκθεση για την εξέλιξη και διακύμανση των φορολογικών εσόδων Ιανουαρίου 2016
10-03-2016 10-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 830 / 10-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-03-2016 10-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 826 / 10-3-2016 ΕΝΦΙΑ
10-03-2016 10-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 825 / 10-3-2016 ΕΝΦΙΑ
10-03-2016 10-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 823 / 10-3-2016 Κ.Φ.Α.Σ.
10-03-2016 10-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 822 / 10-3-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
10-03-2016 10-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 829 / 10-3-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
10-03-2016 10-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 828 / 10-3-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
10-03-2016 10-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 827 / 10-3-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
09-03-2016 09-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 808 / 9-3-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
09-03-2016 09-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 782 /9-3-2016 ΕΝΦΙΑ
09-03-2016 09-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 784/ 09-03-2016 ΕΝΦΙΑ
09-03-2016 09-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 783/09-03-2016 ΕΝΦΙΑ
09-03-2016 09-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 780/9.3.2016 ΕΝΦΙΑ