Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
08-06-2015 08-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2392/08-06-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ Άρθρου 6 Ν. 2523/1997
08-06-2015 08-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2391/08-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-06-2015 08-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2375/08-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-06-2015 08-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2379/08-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-06-2015 08-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2378/08-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-06-2015 08-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2377/08-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-06-2015 08-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2370 / 8-6-2015 ΦΜΑ ΦΠΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
08-06-2015 08-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2347/08-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
08-06-2015 08-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2348/08-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
08-06-2015 08-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2366/08-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
08-06-2015 08-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2384/08-06-2015 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
08-06-2015 08-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2362/08-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
08-06-2015 08-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2365/08-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
08-06-2015 08-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2364/08-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
08-06-2015 08-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2363/08-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
05-06-2015 05-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2331 / 5-6-2015 ΚΒΣ
05-06-2015 05-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2335/05-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-06-2015 05-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2342/05.06.2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘ.
05-06-2015 05-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2344/05.06.2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
05-06-2015 05-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2343/05.06.2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
05-06-2015 05-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2336/05-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-06-2015 05-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2341/05.06.2015 ΚΒΣ
05-06-2015 05-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2337/05-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-06-2015 05-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2346/05-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
05-06-2015 05-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2345/05-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
05-06-2015 05-06-2015 ΔΤ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 04/05/2015: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
05-06-2015 05-06-2015 ΔΤ: Ημερίδα για φορολογικές υποχρεώσεις κατοίκων εξωτερικού ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 04/05/2015: ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΩΝ...
05-06-2015 05-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 34/05-06-2015 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
05-06-2015 05-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 33/05-06-2015 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
05-06-2015 05-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2334/05-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-06-2015 05-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2333/05-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-06-2015 05-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2329/05-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-06-2015 05-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 34/05-06-2015 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
05-06-2015 05-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2339 / 5-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-06-2015 05-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2332 / 5-6-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΒΣ ΚΦΑΣ
05-06-2015 05-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2330/05-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
05-06-2015 05-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2340/05-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
05-06-2015 05-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2339/05-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
05-06-2015 05-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2338/05-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
04-06-2015 04-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2324 / 4-6-2015 ΦΠΑ
04-06-2015 04-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2325 / 4-6-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
04-06-2015 04-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2327/04-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-06-2015 04-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2326/04-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-06-2015 04-06-2015 ΔΕΑΦΑ 1075426 ΕΞ2015 Φορολογική μεταχείριση περιστασιακών αμοιβών που καταβάλλει γυναικείος συνεταιρισμός
04-06-2015 04-06-2015 ΔΤ: ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΕΤΟΣ 2014 ΔΤ: ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΕΤΟΣ 2014
04-06-2015 04-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2323/04-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
04-06-2015 04-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2328/04-06-2015 Φ.Π.Α.
04-06-2015 04-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2322/04-06-2015 ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ Δ.Ο.Υ.
03-06-2015 03-06-2015 Ανάρτηση Οδηγιών Χρήσης για την ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής δηλώσεων Φ.Ε.Φ.Π. Ανάρτηση Οδηγιών Χρήσης για την ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής δηλώσεων Φ.Ε.Φ.Π. φορολογικού έτους 2014 (Δ.ΗΛΕ.Δ. / Γ.Γ.Δ.Ε.)
03-06-2015 03-06-2015 ΠΟΛ. 1113/02-06-2015 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 22, 22Α και 23 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α΄).