Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3474/14-10-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3473/14-10-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΡΟΣΤΙΜΟ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3451/14-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3470/14.10.2016 ΕΙΣΦ. ΑΛΛΗΛ. ΣΕ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3456/14-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3455/14-10-2016 ΕΝΦΙΑ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3453/16-10-2014 ΦΟΡΟΣ ΖΥΘΟΥ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3452/14-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1271/17-10-2016 K.B.Σ., ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. ΑΡΘ. 6 Ν. 2523/97
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3450/14-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3446/14.10.2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1237/14-10-2016 ΦΠΑ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1262/17-10-2016 ΦΜΥ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1235/14-10-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡ. 54 Ν. 4174/13
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1236/14-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1234/14-10-2016 ΕΣΟΔΗΜΑ ΦΠΑ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛ. 362/14-10-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3421/14-10-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛ. 364/14-10-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛ. 363/14-10-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 358/14-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 361/14-10-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 360/14-10-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 359/14-10-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3420/14-10-2016 Κ.Β.Σ.
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3454/14-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 3448/14-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3425/14-10-2016 ΦΠΑ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3424/14-10-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3423/14-10-2016 ΦΠΑ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3422/14-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 3418/14-10-2016 ΦΠΑ-ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1263/17-10-2016 ΦΠΑ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1254/14-10-2016 Κ.Φ.Δ.
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1253/14-10-2016 Κ.Β.Σ.
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3463/14-10-2016 ΚΒΣ
14-10-2016 14-10-2016 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3459/14-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3462/14-10-2016 Α.Ε.Π. Φ.Π.Α.
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3461/14-10-2016 Φ.Π.Α.
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3460/14-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3419/14-10-2016 ΚΒΣ-ΦΠΑ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3458/14-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΚΒΣ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3457/14-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
14-10-2016 14-10-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1230/14-10-2016 Φ.Π.Α. (ΦΟΡΟΣ) (Ν.2859/2000)
14-10-2016 14-10-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1233/14-10-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. (ΑΡΘ. 6 ΠΑΡΑΓ. 1 Ν.2523/1997)
14-10-2016 14-10-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1232/14-10-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. (ΑΡΘ. 6 ΠΑΡΑΓ. 1 Ν.2523/1997)
14-10-2016 14-10-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1231/14-10-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. (ΑΡΘ. 6 ΠΑΡΑΓ. 1 Ν.2523/1997)
14-10-2016 14-10-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1225/14-10-2016 Φ.Π.Α. (ΦΟΡΟΣ) (Ν.2859/2000)
14-10-2016 14-10-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1227/14-10-2016 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ν.2238/1994)
14-10-2016 14-10-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1226/14-10-2016 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ν.2238/1994)