Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 498/13-2-2017 Κ.Β.Σ.
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1400/13-02-2017 ΚΒΣ
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1392/13-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1391/13-2-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1385/13-2-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1389/13-2-17 ΦΠΑ
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1388/13-2-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1387/13-2-17 ΦΠΑ
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1386/13-2-17 ΦΠΑ
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1376/13-02-2017 Φ.Μ.Α.
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1384/13-2-17 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1383/13-2-17 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΦΔ
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1379/13-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 47/13-02-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
13-02-2017 13-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 48/13-2-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
10-02-2017 10-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1361A/10-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ -ΦΠΑ
10-02-2017 10-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1358/10-02-2017 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
10-02-2017 10-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1360/10-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-02-2017 10-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1356/10-02-2017 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
10-02-2017 10-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1357/10-02-2017 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
10-02-2017 10-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1354/10-02-2017 ΦΜΑ
10-02-2017 10-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1355/10-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-02-2017 10-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 490/10-02-2017 ΕΝΦΙΑ
10-02-2017 10-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1375/10-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-02-2017 10-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1367/10-02-2017 ΕΝΦΙΑ
10-02-2017 10-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1374/10-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-02-2017 10-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1368/10-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-02-2017 10-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1364/10-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-02-2017 10-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1366/10-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-02-2017 10-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1365/10-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-02-2017 10-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1361/10-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-02-2017 10-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1363/10-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
10-02-2017 10-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1362/10-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-02-2017 10-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1372/10-02-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
10-02-2017 10-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1373/10-02-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΔ
10-02-2017 10-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1369/10-02-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 54 Ν.4174/2013
10-02-2017 10-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1371/10-02-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
10-02-2017 10-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1370/10-02-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
10-02-2017 10-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1359/10-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-02-2017 10-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛ. ΜΕΤΡΩΝ 8/10-02-2017 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
10-02-2017 10-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛ. ΜΕΤΡΩΝ 9/10-02-2017 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
10-02-2017 10-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 34/10-02-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ.
10-02-2017 10-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 34/10-02-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-02-2017 09-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 489/09-02-2017 ΦΑΠ
09-02-2017 09-02-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 487/09-02-2017 Φ.Ε., ΦΠΑ, ΠΕΠ ΦΠΑ
09-02-2017 09-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1347/9-2-2017 ΕΝΦΙΑ
09-02-2017 09-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1353/09-02-2017 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
09-02-2017 09-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1346/9-2-2017 ΕΝΦΙΑ
09-02-2017 09-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1345/09-02-2017 ΕΝΦΙΑ
09-02-2017 09-02-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1344/09-02-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ