Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
19-08-2016 19-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 225 / 19-8-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ
19-08-2016 19-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 227 / 19-8-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
19-08-2016 19-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 226 / 19-8-2016 Φ.Π.Α.
19-08-2016 19-08-2016 Δ. ΟΡΓ. Α 1120367 ΕΞ 2016: Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α 1036682... Δ. ΟΡΓ. Α 1120367 ΕΞ 2016: Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ 2014/25-2-2014 (Β΄ 478 και 558) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικο...
19-08-2016 19-08-2016 ΠΟΛ. 1122/17-08-2016 ΠΟΛ. 1122/17-08-2016: Κοινοποίηση των διατάξεων των παρ. 2α, 2β και 2γ του άρθρου 40 του ν.4410/2016 (ΦΕΚ 141 Α')
19-08-2016 19-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 239/19.08.16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-08-2016 19-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 243/19.08.16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-08-2016 19-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 242/19.08.16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-08-2016 19-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 241/19.08.16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-08-2016 19-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 240/19.08.16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-08-2016 18-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 273 / 18-8-2016 Κ.Β.Σ.
18-08-2016 18-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 271 / 18-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-08-2016 18-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 272 / 18-8-2016 ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-08-2016 18-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 224/18.08.16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-08-2016 17-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 270/17.08.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-08-2016 17-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 269 / 17-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-08-2016 16-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 223/16.08.16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-08-2016 16-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 268 / 16-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-08-2016 12-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 264/12.08.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-08-2016 12-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 267 / 12-8-2016 Κ.Β.Σ.-Φ.Π.Α.-ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.3986/2011
12-08-2016 12-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 266 / 12-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-08-2016 12-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 263 / 12-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-08-2016 12-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 265/12-08-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-08-2016 12-08-2016 ΔΤ: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΛΑΘΡΑΙΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 11/08/2016: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΛΑΘΡΑΙΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
11-08-2016 11-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 218 / 11-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
11-08-2016 11-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 220 / 11-8-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
11-08-2016 11-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 262 / 11-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
11-08-2016 11-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 261 / 11-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
11-08-2016 11-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 222 / 11-8-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΦΟΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
11-08-2016 11-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 221 / 11-8-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΦΟΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
11-08-2016 11-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 219 / 11-8-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-08-2016 10-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 258/10.08.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
10-08-2016 10-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 217/10-8-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
10-08-2016 10-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 216/10-8-2016 Φ.Π.Α. - ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. - ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ.
10-08-2016 10-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 212/10-8-2016 Φ.Π.Α. – ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. – ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ.
10-08-2016 10-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 215/10-8-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-Φ.Π.Α.-ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.-ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ.
10-08-2016 10-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 214/10-8-2016 Φ.Π.Α. – ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. – ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ.
10-08-2016 10-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 213/10-8-2016 Φ.Π.Α. – ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. – ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ.
10-08-2016 10-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 256 / 10-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
10-08-2016 10-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 260/10-8-2016 ?????
10-08-2016 10-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 259 / 10-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
10-08-2016 10-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 257 / 10-8-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-Φ.Π.Α.-Κ.Β.Σ.
10-08-2016 10-08-2016 ΔΤ: ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 09/08/2016: ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
09-08-2016 09-08-2016 ΔΤ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ε9 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 09/08/2016: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ε9
09-08-2016 09-08-2016 ΔΔΘΤΟΚ Γ 1114220 ΕΞ2016: Σχετικά με τον ατελή εφοδιασμό με καύσιμα... Σχετικά με τον ατελή εφοδιασμό με καύσιμα επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών τα οποία διενεργούν παράλληλα και αλιευτικό τουρισμό.
09-08-2016 09-08-2016 ΠΟΛ. 1117/29-07-2016 Διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν.2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α'), όπως ισχύει, για την άμεση αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων για ...
09-08-2016 09-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 209/09-08-16 KBΣ
09-08-2016 09-08-2016 ΔΕΑΦ Α 1118203 ΕΞ 2016: Χρονική διάρκεια των γνωματεύσεων αναπηρίας... Χρονική διάρκεια των γνωματεύσεων αναπηρίας που εκδίδονται από τα ΚΕΠΑ
09-08-2016 09-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 207 / 9-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-08-2016 09-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 254 / 9-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ