Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
03-04-2017 03-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 872/03-4-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-04-2017 03-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2255/03-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-04-2017 03-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2274/03-04-2017 ΦΜΑΠ – ΕΤΑΚ – ΦΑΠ - ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-04-2017 03-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2256/03-04-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 7 Ν. 4337/2015
03-04-2017 03-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2253/03-04-2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
03-04-2017 03-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2254/03-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΚΒΣ-ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ
03-04-2017 03-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2250/3-4-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-04-2017 03-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2252/03-04-2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
03-04-2017 03-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2251/03-04-2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
03-04-2017 03-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 2249/3-4-2017 ΦΠΑ
03-04-2017 03-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 890/03-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-04-2017 03-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 887/03-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-04-2017 03-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 888/03-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-04-2017 03-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 886/03-04-2017 Φ.Π.Α.
03-04-2017 03-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 885/03-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-04-2017 03-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 883/03-04-2017 Φ.Π.Α.
03-04-2017 03-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 884/03-04-2017 Φ.Ε
03-04-2017 03-04-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 880/03-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-04-2017 03-04-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 882/03-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-04-2017 03-04-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 881/03-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-04-2017 03-04-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 879/03-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Φ.Π.Α. - ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α
03-04-2017 03-04-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 877/03-04-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ.
03-04-2017 03-04-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 878/03-04-2017 Κ.Β.Σ. - ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-04-2017 03-04-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 875/03-04-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ.
03-04-2017 03-04-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 876/03-04-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ.
03-04-2017 03-04-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 873/03-04-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ.
03-04-2017 03-04-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 874/03-04-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ.
03-04-2017 03-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2281/03-04-2017 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
03-04-2017 03-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2273/03-04-2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
03-04-2017 03-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2277/3-04-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
03-04-2017 03-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2276/3-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-04-2017 03-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2272/03-04-2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
03-04-2017 03-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2271/03-04-2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
03-04-2017 03-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2270/03-04-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
03-04-2017 03-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2269/03-04-2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
03-04-2017 03-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2267/03-04-2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
03-04-2017 03-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2268/03-04-2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
03-04-2017 03-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2265/03-04-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
03-04-2017 03-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2266/03-04-2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
03-04-2017 03-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2263/03-04-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
03-04-2017 03-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2264/03-04-2017 Φ.Μ.Α.
03-04-2017 03-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2262/03-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ – ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
03-04-2017 03-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2260/03-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ – ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
03-04-2017 03-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2261/03-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
03-04-2017 03-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2259/03-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
03-04-2017 03-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2257/03-04-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
03-04-2017 03-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2258/03-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
03-04-2017 03-04-2017 Δ.ΟΡΓ.Α 1046680 ΕΞ/27-3-2017(Β΄1137): Λειτουργία Φορ. και Τελων. Ακαδημίας... Δ.ΟΡΓ.Α 1046680 ΕΞ/27-3-2017(Β΄1137): Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθώς...
03-04-2017 03-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2283/3-4-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-04-2017 03-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2275/03-04-2017 ΔΩΡΕΑ