Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
28-03-2017 28-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2230/30-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
28-03-2017 28-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 854/28-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-03-2017 28-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2228/28-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ , Πρόστιμο άρθρου 7 Ν.4337/2015
28-03-2017 28-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2229/28-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-03-2017 28-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2227/28-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Προσαύξηση Περιουσίας
28-03-2017 28-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2225/28-03-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν. 2523/97
28-03-2017 28-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2226/28-03-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ ΑΡΘΡΟΥ 4 Ν. 2523/97
28-03-2017 28-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2224/28-03-2017 ΦΠΑ
28-03-2017 28-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2222/28-3-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-03-2017 28-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2223/28-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-03-2017 28-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 852/28-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-03-2017 28-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 853/28-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-03-2017 28-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣ. ΜΕΤΡΩΝ 38/28-03-2017 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
28-03-2017 28-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 851/28-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-03-2017 28-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 850/28-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-03-2017 28-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 45/28-03-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-03-2017 28-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 46/28-3-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-03-2017 27-03-2017 ΔΤ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΑΔΕ ΜΕ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δελτίο Τύπου 27/03/2017: Τακτική συνεργασία στην υπηρεσία του φορολογούμενου εγκαινίασαν ο Συνήγορος του Πολίτη και ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
27-03-2017 27-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 836/27-3-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
27-03-2017 27-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 846/27-03-2017 Φ.Π.Α.
27-03-2017 27-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 837/27-3-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
27-03-2017 27-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 831/27-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-03-2017 27-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 835/27-3-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
27-03-2017 27-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 834/27-03-2017 ΕΝΦΙΑ
27-03-2017 27-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 833/27-03-2017 ΕΝΦΙΑ
27-03-2017 27-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 832/27-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-03-2017 27-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 844/27-03-2017 Φ.Ε. – Φ.Π.Α. – Κ.Β.Σ. - ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ (αρ.6 Ν.2523/97)
27-03-2017 27-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 845/27-03-2017 ΔΩΡΕΑ
27-03-2017 27-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 842/27-03-2017 Φ.Ε. – Φ.Π.Α. – Κ.Β.Σ. ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ (αρ.6 Ν.2523/97), ΠΡΟΣΤΙΜΟ αρ. 54 ΚΦΔ
27-03-2017 27-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 843/27-03-2017 Φ.Ε. – Φ.Π.Α. – Κ.Β.Σ. ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ (αρ.6 Ν.2523/97), ΠΡΟΣΤΙΜΟ αρ. 54 ΚΦΔ
27-03-2017 27-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 841/27-03-2017 Φ.Ε. – Φ.Π.Α. – Κ.Β.Σ. ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ (αρ.6 Ν.2523/97), ΠΡΟΣΤΙΜΟ αρ. 54 ΚΦΔ
27-03-2017 27-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 839/27-03-2017 Φ.Ε. – Φ.Π.Α. – Κ.Β.Σ. ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ (αρ.6 Ν.2523/97), ΠΡΟΣΤΙΜΟ αρ. 54 ΚΦΔ
27-03-2017 27-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 840/27-03-2017 Φ.Ε. – Φ.Π.Α. – Κ.Β.Σ. ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ (αρ.6 Ν.2523/97), ΠΡΟΣΤΙΜΟ αρ. 54 ΚΦΔ
27-03-2017 27-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 830/27-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-03-2017 27-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 838/27-03-2017 Φ.Ε. – Φ.Π.Α. – Κ.Β.Σ. ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ (αρ.6 Ν.2523/97), ΠΡΟΣΤΙΜΟ αρ. 54 ΚΦΔ
27-03-2017 27-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 827/27-03-2017 ΦΠΑ
27-03-2017 27-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 828/27-03-2017 ΦΠΑ
27-03-2017 27-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2214/27-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-03-2017 27-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2212/27-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΦΑΠΑΞ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ Ο.Τ.Ε.
27-03-2017 27-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2213/27-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-03-2017 27-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2210/27-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-03-2017 27-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2211/27-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-03-2017 27-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2209/27-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-03-2017 27-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2208/27-03-2017 ΦΠΑ
27-03-2017 27-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2206/27-03-2017 ΦΠΑ
27-03-2017 27-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2207/27-03-2017 ΦΠΑ
27-03-2017 27-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2205/27-03-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΔ
27-03-2017 27-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2204/27-03-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
27-03-2017 27-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2203/27-03-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
27-03-2017 27-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2201/27-03-2017 ΦΠΑ