Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
02-07-2015 02-07-2015 ΠΟΛ. 1140/01-07-2015 «Παράταση προθεσμιών άσκησης ενδικοφανών προσφυγών και αιτήσεων αναστολής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης λόγω της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία...
02-07-2015 02-07-2015 ΔΕΑΦ Β 1089843 ΕΞ2015 Φορολογική μεταχείριση της διανομής αφορολ/του αποθεματ. Φορολογική μεταχείριση της διανομής αφορολόγητου αποθεματικού που έχει σχηματιστεί από την αυτόματη υπερτίμηση από αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου, μετά την έναρξη ισχύος του ...
02-07-2015 02-07-2015 ΠΟΛ. 1137/30-06-2015 ΠΟΛ. 1137/30-06-2015: Καταβολή οφειλών στις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία με μετρητά κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας.
02-07-2015 02-07-2015 ΠΟΛ. 1136/30-06-2015 ΠΟΛ. 1136/30-06-2015: Παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων χρεών στη Φορολογική Διοίκηση λόγω της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διαρκείας» (ΦΕ...
02-07-2015 02-07-2015 ΔΕΑΦ Β 1089508 ΕΞ2015: Διευκρινίσεις ως προς τη συμπλήρωση του εντύπου N Διευκρινίσεις ως προς τη συμπλήρωση του εντύπου δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν).
02-07-2015 02-07-2015 ΠΟΛ. 1139/30-06-2015 ΠΟΛ. 1139/30-06-2015: Διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των αμοιβών των μελών προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.) και αστικών εταιρειών μετά την έκδοση της ΠΟΛ.11...
02-07-2015 02-07-2015 ΠΟΛ. 1138/30-06-2015 ΠΟΛ. 1138/30-06-2015: Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος αλλοδαπών εταιρειών ιδιοκτησίας ακινήτου στην Ελλάδα, μετά την έναρξη ισχύος τ...
01-07-2015 01-07-2015 ΔΤ: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
01-07-2015 01-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2929 / 1-7-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-07-2015 01-07-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5 / 1-7-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
01-07-2015 01-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2930 / 1-7-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-07-2015 01-07-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2 / 1-7-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-07-2015 01-07-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3 / 1-7-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-07-2015 01-07-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1 / 1-7-2015 Εισόδημα-επίδομα αλλοδαπής
01-07-2015 01-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2828/01-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-07-2015 01-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2931/01-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
01-07-2015 01-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2932/01-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
01-07-2015 01-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2920/01-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
01-07-2015 01-07-2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επανασύναψη ατομικών συμβάσεων μίσθωσης Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επανασύναψη ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου για την καθαριότητα κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών
01-07-2015 01-07-2015 ΔΕΑΦ Α 1089289 ΕΞ 2015 Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών του λοιπού .... ΔΕΑΦ Α 1089289 ΕΞ 2015 Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών του λοιπού προσωπικού καθώς και των ιατρών που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και στα απογευματινά ιατρεία των νοσοκομε...
01-07-2015 01-07-2015 ΔΕΑΦ 1089151 ΕΞ2015 Φορολογική μεταχείριση επιδόματος βιβλιοθήκης Φορολογική μεταχείριση επιδόματος βιβλιοθήκης διδακτικού προσωπικού Α.Σ.Ε.Ι. .
01-07-2015 01-07-2015 ΔΤ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΕΛΟΙΟΠ/ΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ
01-07-2015 01-07-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4 / 1-7-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992), ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ 2003, 2004, 2006 ΚΑΙ 2009
01-07-2015 01-07-2015 ΔΤ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30/06/2015: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
01-07-2015 01-07-2015 ΔΤ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30/06/2015: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Κ.Φ.Ε.
01-07-2015 01-07-2015 ΠΟΛ. 1135/30-06-2015 Παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος οικονομικού έτους 2015 των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 (Ο.Ε., Ε.Ε., κ.λπ.) και της παραγράφου 1 του άρθρ...
01-07-2015 01-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2924/01-07-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-07-2015 01-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2927/01-07-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-07-2015 01-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2926/01-07-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-07-2015 01-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2925/01-07-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-07-2015 01-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2922/01-07-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-07-2015 01-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2921/01-07-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-07-2015 01-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2923/01-07-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-06-2015 30-06-2015 ΔΤ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
30-06-2015 30-06-2015 ΠΟΛ. 1132/25-06-2015 Τροποποίηση της ΠΟΛ.1088/17.4.2015 (Β’ 763).
30-06-2015 30-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2911/30-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-06-2015 30-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2910 / 30-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-06-2015 30-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2919 / 30-6-2015 Κ.Φ.Α.Σ.
30-06-2015 30-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2907 / 30-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-06-2015 30-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2909 / 30-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-06-2015 30-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2908 / 30-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-06-2015 30-06-2015 ΠΟΛ. 1134/25-06-2015 «Απαλλαγή της χρήσης φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού για την έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών από διαγνωστικά εργαστήρια.»
30-06-2015 30-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2906/30-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-06-2015 30-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2905/30-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-06-2015 30-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2912/30-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-06-2015 30-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2917/30-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-06-2015 30-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2916/30-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-06-2015 30-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2915/30-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-06-2015 30-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2914/30-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-06-2015 30-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2913/30-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ