Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1987/14-03-2017 ΚΒΣ-ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
13-03-2017 13-03-2017 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση νέων επιγραφών... Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1036950 ΕΞ 2017: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση νέων επιγραφών για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Α...
13-03-2017 13-03-2017 ΠΟΛ. 1037/09-03-2017 ΠΟΛ. 1037/09-03-2017: Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος των αλιέων ειδικού κατά αποκοπή καθεστώτος ΦΠΑ, κατά τα πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και έντα...
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 701/13-3-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡ. 4 Ν.2523/97
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 702/13-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 698/13-3-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 700/13-3-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡ. 4 Ν.2523/97
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 699/13-3-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 695/13-3-2017 Κ.Β.Σ.
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 697/13-3-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 696/13-3-2017 Κ.Β.Σ.
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 692/13-3-2017 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 694/13-3-2017 Κ.Β.Σ.
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 693/13-3-2017 Κ.Β.Σ.
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 18/13-03-2017 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 1967/13-03-2017 ΩΦΕΛΕΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 19/13-03-2017 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 677/13-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 678/13-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ –ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1968/13-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Προσαύξηση Περιουσίας
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1963/13-03-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 54 Ν.4174/2013
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1965/13-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1964/13-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1961/13-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1962/13-03-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 54 Ν.4174/2013
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1960/13-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 691/13-03-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 687/13-03-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 4 Ν. 2523/97 (ΦΠΑ)
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 690/13-03-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 689/13-03-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 688/13-03-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 4 Ν. 2523/97 (ΦΠΑ)
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 683/13-03-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 ΚΦΔ
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 686/13-03-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 4 Ν. 2523/97 (ΦΠΑ)
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 685/13-03-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 ΚΦΔ
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 684/13-03-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 ΚΦΔ
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 681/13-03-2017 ΦΠΑ
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 682/13-03-2017 ΦΠΑ
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 679/13-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ –ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 680/13-03-2017 ΦΠΑ
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1951/13-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1952/13-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1954/13-3-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1955/13-3-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1953/13-3-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1959/13-3-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 703/13-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1966/13-03-2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1957/13-3-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1958/13-3-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΝΦΙΑ E9
13-03-2017 13-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1956/13-3-17 Επιστροφή φπα