Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
07-02-2018 07-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1209/07-02-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α
07-02-2018 07-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 38/07-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-02-2018 06-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1183/06-02-2018 ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ - ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
06-02-2018 06-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1184/06-02-2018 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ - 25% από τις ακαθάριστες αποδοχές
06-02-2018 06-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1182/06-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
06-02-2018 06-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 37/06-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-02-2018 06-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 418/6-2-2018 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ – ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
06-02-2018 06-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 419/6-2-2018 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ
06-02-2018 06-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 414/06-02-2018 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΔΔΑ
06-02-2018 06-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 417/06-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-02-2018 06-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 416/06-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-02-2018 06-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 415/06-02-2018 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
06-02-2018 06-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1207/6-2-2018 ΦΜΑ
06-02-2018 06-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1206/6-2-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
06-02-2018 06-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1204/06-02-2018 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ-25% από τις ακαθαριστες αποδοχες
06-02-2018 06-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1205/06-02-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α
06-02-2018 06-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1202/06-02-2018 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ - 25% από τις ακαθαριστες αποδοχες
06-02-2018 06-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1203/06-02-2018 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ - 25% από τις ακαθαριστες αποδοχες
06-02-2018 06-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1199/06-02-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α
06-02-2018 06-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1201/06-02-2018 ΕΝΦΙΑ 2017-ΕΛΛΕΙΨΗ ΦΟΡΟΔΟΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ
06-02-2018 06-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1200/06-02-2018 ΕΝΦΙΑ 2017-ΕΛΛΕΙΨΗ ΦΟΡΟΔΟΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ
06-02-2018 06-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1198/06-02-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α
06-02-2018 06-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1196/6-2-2018 ΦΠΑ
06-02-2018 06-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1197/06-02-2018 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ - ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
06-02-2018 06-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1194/6-2-2018 ΔΕΙΓΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ - Πρόστιμο Εισοδήματος αρθ 36 Ν. 2238/1994 
06-02-2018 06-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1195/6-2-2018 ΚΒΣ
06-02-2018 06-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1191/06-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-02-2018 06-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1193/6-2-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού
06-02-2018 06-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1192/06-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
06-02-2018 06-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1189/06-02-2018 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ - 25% από τις ακαθάριστες αποδοχές
06-02-2018 06-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1190/06-02-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 ΤΟΥ Ν. 4174/2013
06-02-2018 06-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1188/06-02-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α
06-02-2018 06-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1186/06-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
06-02-2018 06-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1187/06-02-2018 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ – ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
06-02-2018 06-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1185/06-02-2018 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ - 25% από τις ακαθάριστες αποδοχές
05-02-2018 05-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 413/05-02-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. (ΑΡ. 4 Ν.2523/1997)
05-02-2018 05-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 410/05-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-02-2018 05-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 412/05-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-02-2018 05-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 411/05-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-02-2018 05-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 408/05-02-2018 ΚΒΣ , ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ (ΕΙΚΟΝΙΚΑ) – Εκπρόθεσμη
05-02-2018 05-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 409/05-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΡΘ. 30-34 Ν. 4172/2013 (ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ)
05-02-2018 05-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 406/05-02-2018 Φ.M.A.
05-02-2018 05-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 407/05-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ Συμψηφισμός Φόρου Αλλοδαπής
05-02-2018 05-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 404/05-02-2018 ΦΑΠ 2013, ΕΝΦΙΑ 2015
05-02-2018 05-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 405/05-02-2018 Φ.M.A.
05-02-2018 05-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 401/05-02-2018 ΕΝΦΙΑ 2017
05-02-2018 05-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 403/05-02-2018 ΕΝΦΙΑ 2017
05-02-2018 05-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 402/05-02-2018 ΕΝΦΙΑ 2017
05-02-2018 05-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1181/05-02-2018 ΦΜΑΠ – ΦΑΠ – ΕΤΑΚ – ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
05-02-2018 05-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1180/05-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ