Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
29-12-2015 29-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4843/29-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-12-2015 29-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4849/29-12-2015 Κ.Β.Σ.-Κ.Φ.Α.Σ.
28-12-2015 28-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4824 / 28-12-2015 εισοδημα
28-12-2015 28-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4826 / 28-12-2015 εκχωρηση μισθωματων
28-12-2015 28-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 315 / 28-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-12-2015 28-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4823 / 28-12-2015 φ.π.α.
28-12-2015 28-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4822 / 28-12-2015 Κ.B.Σ.
28-12-2015 28-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4821 / 28-12-2015 Κ.Φ.Α.Σ.
28-12-2015 28-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 319 / 28-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
28-12-2015 28-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 311 / 28-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
28-12-2015 28-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 314 / 28-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
28-12-2015 28-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 313 / 28-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
28-12-2015 28-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 312 / 28-12-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ
28-12-2015 28-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 310 / 28-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
28-12-2015 28-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 316 / 28-12-2015 ΚΒΣ
28-12-2015 28-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4820 / 28-12-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
28-12-2015 28-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 317 / 28-12-2015 ΚΒΣ
28-12-2015 28-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4827/28.12.2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-12-2015 28-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4833/28-12-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-12-2015 28-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 318 / 28-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-12-2015 28-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 114 / 28-12-2015 ΕΝΦΙΑ (ν.4223/2013)
28-12-2015 28-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4831/28-12-2015 ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ - ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
28-12-2015 28-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4834/28-12-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-12-2015 28-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4832/28-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-12-2015 28-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4828/28-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-12-2015 28-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4830/28-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-12-2015 28-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 97/28-12-2015 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
28-12-2015 28-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4816/28-12-2015 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
28-12-2015 28-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4819/28-12-2015 Κ.Φ.Α.Σ.
28-12-2015 28-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4818/28-12-2015 Κ.Β.Σ. – ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Φ.Π.Α.
28-12-2015 28-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4817/28-12-15 Κ.B.Σ.
28-12-2015 28-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4829/28-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-12-2015 28-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4825/28-12-2015 ΑΚΙΝΗΤΑ
24-12-2015 24-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 112 / 24-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΝΦΙΑ
24-12-2015 24-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 113 / 24-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΝΦΙΑ
24-12-2015 24-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 147 / 24-12-2015 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-12-2015 24-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 111 / 24-12-2015 ΕΝ.Φ.Ι.Α..
24-12-2015 24-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4815/24-12-2015 Κ.Β.Σ.
24-12-2015 24-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 309 / 24-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-12-2015 24-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 308 / 24-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
23-12-2015 23-12-2015 ΔΤ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 23/12/2015: ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ.
23-12-2015 23-12-2015 ΔΤ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΓΓΔΕ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΗΜΙΑΡΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 23/12/2015: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΓΓΔΕ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΗΜΙΑΡΓΙΑΣ
23-12-2015 23-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 110 / 23-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΝΦΙΑ
23-12-2015 23-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 109 / 23-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΝΦΙΑ
23-12-2015 23-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4814/23-12-2015 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
23-12-2015 23-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 307 / 23-12-2015 ΚΦΑΣ
23-12-2015 23-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4813/23-12-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-12-2015 23-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 105 / 23-12-2015 ΕΝΦΙΑ
23-12-2015 23-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 107 / 23-12-2015 ΕΝΦΙΑ
23-12-2015 23-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 106 / 23-12-2015 ΕΝΦΙΑ